Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

 ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

 

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 24.02.14 г.

 

1.   ГЕРГАНА СТАМАТОВА СТАМАТОВА                              ДД 4

2. 3. КИРО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ                                           ДД 6

3. КОСТАДИН ПЪРВАНОВ КОСАЧЕВ                                                ДД 7

4. КРАСИМИРА СЛАВОВА НИКОДИМОВА                         ДД 8

5. МАРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГРИНОВА                                 ДД 9

6. МАРИН ВАСИЛЕВ БОЧЕВ                                                     ДД 10

7. МАЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА                                                            ДД 11

8. МАЯ НИКОЛАЕВА МЕДЖЕДЕЛИЕВА КЪРШАКОВА    ДД 12

9. МИЛЕНА БОЖАНОВА МИНЧЕВА                                        ДД 13

10. МИЛЕНА ГРИГОРОВА АЛЕКСИЕВА                                  ДД 14

11. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА СТАМБОЛИЕВА                            ДД 16

12. ПЕТЯ ЯНЧЕВА ЯНЧЕВА                                                         ДД 17

13. РАДОСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА                               ДД 18

14. РОСЕН ТОДОРОВ РАЙКОВ                                                   ДД 19

15. СПАСКА СТОИМЕНОВА НАЧЕВА                                     ДД 20

16. ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ                                        ДД 21

17. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ВЕНЧЕВ                                                           ДД 22

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

            Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК и на таблото в САС.

 

 

                                                                                    Деловодител на ДС:

 

                                                                                                                     К.Капчева

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020