Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е


        Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 27.06.19 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1   И К Я            1200653010                           ДД  104
2.  К Л Г            1000103110                ДД  105
3.  К М М             1200309010                ДД  106
4.  К С Б            1000279310                ДД  107
5.  Л В Д            1300183110                ДД  108
6.  Л Б Т Т            1200251710                ДД  109
7.  Л Н Г            1300413110                ДД  110
8.  Л К Л            1700351710                 ДД  111
9.  М Й С            1700352110                ДД  112
10.М В В             1600517510                ДД  113
11.М С С             1500157210                ДД  114
12.М Р Р             1000297910                ДД  115
13.Н Н Т            1500073510                ДД  116
14.Н Г К            1000405410                ДД  117
15.Н А Н            1200068910                ДД  118
16.Н В О            1500430710                ДД  119
17.Н Д К            1600167710                ДД  120
18.Н С Н            1800381610                ДД  121
19.О Ц И            1700571910                ДД  122
20.П М Д             1400368410                ДД  123
21.Р Н В            1100216310                ДД  124
22.Р Т А            1500580710                ДД  125
23.Р Г Д            1300180810                ДД  126
24.Р С Т К            1700353610                ДД  127
25.Р Т Т Р            1900697910                ДД  128
26.Р Д Д А            1600516010                ДД  129
27.С В Д            1000325510                ДД  130
28.С Ц Т            1500410210                ДД  131
29.Т С Д            4600102710                ДД  132
30.Т Д М            1700234210                ДД  133
31.Х И И            1900363810                ДД  134
32.Х К К            1900580610                ДД  135
33.Х Т Т            1400549110                ДД  136
34-Ц Н К            1900655010                ДД  137
35.Ю Й К            1400322810                ДД  138

 

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  2-ри състав:
Адв.Калчева

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020