Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 21.10.15 г.

 

1.   НЕДЯЛКА ДИМОВА МИТЕВА                                             ДД 152/15

2. СТЕФАН ПЕТРОВ ФИКОВ                                                     ДД 164/15

3. СТАНИСЛАВА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА                              ДД 162/15

4. ПАВЕЛ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ                                                ДД 155/15

5. НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА                               ДД 151/15

6. СИМЕОНКА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА                              ДД 160/15

7. ХРИСТО СТОИЛОВ НИКОЛОВ                                            ДД 167/15

8. НЕНКА ДРАГАНОВА БЕРБЕРОВА                                       ДД 153/15

9. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МУТАФОВА                                    ДД 158/15

10. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ                                   ДД 154/15

11. СИЛВИЯ СТОЯНОВА МОМЧИЛОВА                                 ДД 159/15

12. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ                                             ДД 163/15

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

            Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК и на таблото в САС.

                                                                                     Деловодител на ДС:

                                                                                                                      К.Капчева

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020