Home САК Органи на САК Съвет Дневен ред (архив) Дневен ред за 18.12.2012

Дневен ред за 18.12.2012

ДНЕВЕН  РЕД

на ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ

на САС на 18.12.2012г.


 

1.     Кадрови;

2.     Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества,   адвокатски сътрудници;

3.     Обсъждане на демонстрационната версия на новата електронна страница на САК, предложения за корекции и допълнения, и вземане на решение за пускане на страницата като официален сайт;

4.     Обсъждане доклада на адвокат Константин Димитров относно възможността за освобождаването на САК от лек автомобил марка „Ягуар”.


5. Приемане за сведение докладите за дейността за 2012г. на следните комисии;

 - Комисия за прилагане на ЗПП

 - Комисия за бюджета и административната политика

 - Комисия за законодателна политика и лобиране

6.  Становища по отчети;

7.   Разни.

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК

                                                                       П. Китанов

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020