Home

Софийска Адвокатска Колегия

Trading in Europe and Internationally: Civil Procedure - Conflict of Laws - Sale of Goods (CISG) – 4th Edition

Печат PDF

UIA-Seminar

Trading in Europe and Internationally: Civil Procedure - Conflict of Laws - Sale of Goods (CISG) – 4th Edition

A Basic Training Course for Lawyers – Vienna, Austria – March 2 & 3, 2015

Продължение...

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ СИЛНА АДВОКАТУРА?

Печат PDF

St JELEVСтоян Желев е адвокат с близо 30-годишна практика в Софийската адвокатска колегия. Член е на Висшия адвокатски съвет (ВАдВС). Брат е на починалия преди три седмици президент Желю Желев. В деня, в който разговаряхме с адв. Желев, вторник, 17 февруари, председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и нейни колеги дадоха специална пресконференция във връзка с реакциите на отделни правни гилдии срещу внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Както на пресконференцията, така и в публично огласена декларация Висшият ръководен орган на адвокатурата изрази категоричното несъгласие на цялата колегия с позициите на Нотариалната камара, на Националния съюз на юрисконсултите и на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Според ВАдвС в техните изявления се  съдържат недопустими квалификации, некоректни внушения и текстовете им представляват грубо вмешателство в организацията и дейността на адвокатурата. "Не водим Воина с никого, но няма да отстъпим, защото защитаваме обществения интерес!", категорична е Негенцова.

Продължение...

Немският адвокатски съюз - програма за обмяна на опит

Печат PDF

Уважаеми колеги,
С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската федерална адвокатска камара (Bundesrechtsanwaltskammer) и Немският адвокатски съюз (Deutscher Anwaltverein) организират съвместно програма за обмяна на опит на адвокати.

Продължение...

ПРАВО НА ОТГОВОР

Печат PDF

Уважаеми колеги, публикуваме коригирания вариант на „Декларацията на  САС“ от 03 февруари 2015г. с извинение за допуснатите технически грешки при качването й в сайта на САК!

Молим последният абзац на Декларацията да се чете така:

НАСТОЯВАМЕ, СЪЩО ТАКА, ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ ОСТРО НА „ЖАЛНИТЕ” ПИСАНИЯ В ИНТЕРНЕТ – ПРОСТРАНСТВОТО, В ТОВА ЧИСЛО- НА САЙТА НА notarius.bg §22 Седмичник”  И ДРУГИ ПОДОБНИ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ДА НАПРАВИ ОФИЦИАЛНО ИСКАНЕ ЗА ПРАВО НА ОТГОВОР ИЛИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕВЯРНО И КЛЕВЕТНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ В ТЕЗИ САЙТОВЕ, ПРОПОВЯДВАЩИ ПЛАЧ ПО ДЕЙНОСТ, КОЯТО Е ИЗКОННО АДВОКАТСКА И КОЯТО Е ИЗЗЕТА НЕЗАКОННО ОТ ВСЯКАКВИ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ ЮРИСТИ И НЕЮРИСТИ, ДОРИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.134 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЧЛ. 2, 3 и 24 ОТ НАСТОЯЩИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА.

                                               февруари 2015г.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Отвореното писмо на адвокатите

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет се присъединява към отвореното писмо на адвокатите от различни адвокатски колегии по повод множество тенденциозни публикации, появили се в медиите, на тема промени в Закона за адвокатурата.

Пълният текст на писмото публикуваме тук

Решение на Висшият адвокатски съвет

Печат PDF

VAS decision tn

Заседание ДС 3-ти състав - 12.03.2015

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

                                        О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 12.03.15 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Протокол № 6 от 10.02.2015 (ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Печат PDF

П  Р  О  Т  О  К  О Л № 6/2015(СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

На 10.02.2015г. от 14.00ч. се проведе заседание на Софийски адвокатски съвет, на което присъстваха;

На заседанието присъстват следните основни членове:
    Петър Иванов Китанов - Председател на САК
    Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС
    Александър Василев Хамънов
    Валентина Видинова Адиркова
    Владислав Александров Янев
    Георги Ламбрев Бакалов
    Елка Бойчова Пораминска
    Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател
    Ирина Василева Начкова
    Константин Петров Димитров
    Николай Стефанов Руневски
    Пейчо Йорданов Пейчев
    Пламен Йорданов Ангелов
    Христо Иванов Христов
    Чавдар Георгиев Тончев
   
    Присъстват представители на КС:
    Св.Светозаров
    Присъства адв.Стоян Желев от ВАС       

    Не присъства резервен член.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.         Клетва;
2.         Прием;
3.         Кадрови;
4.         Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;
5.         Дисциплинарни преписки;
6.         Предложение за основни реквизити на фондация, която да бъде учредена от САС, за участие по Европейски проекти.
7.         Предложение за утвърждаване на проект за споразумение между САК и UIA за реализация на Пилотен проект за сътрудничествo за квалификация на адвокатите от САК.
8.         Предложение за вземане на решение за участие на САК, заедно с Висшия адвокатски съвет, като съорганизатор и домакин на Международен семинар от програмата на UIA, през месец септември 2015г. и определяне на бюджет на мероприятието.
9.         Решения на Комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения;
10.      Разни.

По точка десета от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, преминаваме към разглеждането на точка десета – Разни.

     СЕКРЕТАРЯТ: - Уважаеми колеги, в предходното заседание ние разгледахме един проблем, който преценихме, че е за избирателната комисия.

В петък отново колегата Данов внесе същото такова предложение с една позиция, която виждам че, така, се задълбочава в неговата идея да намери някой, който е извършил нещо може би за него нередно. Тъй като аз съм подал този сигнал, както Ви обясних миналият път, и мога да кажа, че преосмислих още повече през тези дни поведението, което съм извършил или заради което съм подал този сигнал, и искам да Ви кажа, че не мога да приема, не мога да приема и искам съветът да се разграничи от позицията, която е изнесена в поканата или призивът между двата тура на изборите за попълнени и подписани, но без посочване на пълномощник, без адресат от страна на тези пълномощни, качени на сайта на колегата Данов, което реално е едно нарушение на множество норми, да не говорим на ЗЗД, на ЗА, на ЕКА. Ако беше това нещо станало по време на избори (нормални), може би щеше да се носи някаква наказателна отговорност. С оглед на това аз искам Софийската адвокатска колегия ясно и недвусмислено да се разграничи от подобна злоупотреба с правото на упълномощаване и евентуално фалшифициране на изборни резултати, и тяхното незаконно изменяне чрез използването на тези непозволени, укорими морално методи.

Продължение...

Конспиративни игри тресат адвокатурата

Печат PDF

P1050849Адвокат Райна Аврамова-Еланджиева е правоспособен юрист и от 2000 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Работи в сферата на: семейно и наследствено , вещно , облигационно, трудово, търговско право;  право на юридическите лица с нестопанска цел. Участва в съдебни производства пред всички инстанции и в производства по допускане на обезпечения. Има корпоративни клиенти. Владее английски и руски език. Член е на сдружението Асоциация на жените-адвокати.Родена е през 1975 г.

 

Адвокатските съвети са приравнени на обикновени пощенски кутии

Адвокат Аврамова, на избора за членове на съвета на Софийската адвокатура проведен на 25 януари 2015 г. вие получихте 130 гласа, а за делегат на общото събрание на адвокатите от страната 210 гласа. На балотажа на 1 февруари 2015 г ви подкрепиха съответно 87 колеги за член на съвета и 127 гласа за делегат. Това срив на доверие за седмица към личността Ви ли е, някаква математическа мистерия ли е или резултат от някакъв конспиративен план?

Продължение...

Обществена поръчка за предоставяне на консултантски услуги в изготвянето на специализирани програми за обучение в областта на правата на човека

Печат PDF

councilofeuropehumanrights logo large

В рамките на Програма HELP на страниците на Съвета на Европа и на Европейската комисия е публикувана обява за обществена поръчка за набирането на консултанти  за участие в разработването  на учебни програми за европейските стандарти за правата на човека в следните области:

1) Борбата срещу расизма, ксенофобията и хомофобията;

2) Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на човека;

3)  Права на работниците,

4) Право на неприкосновеност на личността.

Обявата за участието   е насочена към съдии, прокурори и адвокати, като крайният  срок за кандидатстване е 2 март, 2015 г.

Цялата информация относно проекта, очакваните услуги, критериите за допустимост и възлагане са на разположение на следните Интернет страници:

website of the Council of Europe , Eurobrussels.

Подготовка на програмата за семинарите "Квалификационни Четвъртъци 2015г."

Печат PDF

Уважаеми Колеги,

Във връзка с подготовка на програмата за семинарите "Квалификационни Четвъртъци 2015г." приемаме предложения за полезните и интересни за Вас теми. Може да ги изпращате на електронният адрес на колегията: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. на вниманието на Георги Бакалов.

С Уважение: Георги Бакалов, ИД председател на комисията за последваща квалификация и подпомагане на младите адвокати.

Декларация

Печат PDF

Deklaraciya

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

Продължение...

Стенографски протокол ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Печат PDF

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                                                         Стенографски протокол


ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ


Събота, 24 и 25 януари 2015 г. – з. „София”,
Народно събрание
София

СЪДЪРЖАНИЕ
ОТКРИВАНЕ                                   4
Председателстващ Владимир Дончев
Петър Китанов   -               5, 55, 62, 75, 140, 183, 187, 191
Владимир Дончев                               14, 36, 119
Николай Николов                                  40
Людмил Рангелов                                  43
Тодор Филипов                                44, 167, 168
Ивайло Данов                                            52, 125, 135, 188
Емил Иванов                                     54, 62
Владислав Янев                                    56, 76, 85
Любомир Денев                                      59
Янаки Зибилянов                                  63
Лялев                                          66
Велислав Величков                       69, 141, 142, 172, 174
Антонина Душева                                733, 75
Александър Машев                                  81, 87
Константин Димитров                               86
Николай Руневски                        87, 156, 171, 189, 191
Антони Стефанов                                    88
Петя Колчева                                       91
Пламен Ангелов                                       94
Любомир Талев                                         97, 113, 135, 196
Владимир Иванов                                       102
Мирослав Димитров                                  104
Йосиф Герон                                      106
Красимира Михайловска                           108, 113
Валерий Ждраков                               110, 187
Борислав Вълчев                                  114
Мариана Митова                                     118, 175
Румяна Сидерова                                      122, 173
Максим Таджер                                        123
Марио Топчийски                                        127, 132, 158, 184
Мария Вълканова                                  130, 132
Ива Георгиева                                          133
Георги Бакалов                                      135, 139
Анелия Алексиева                                137, 143, 174
Христо Христов                                    137, 140, 141, 142, 154
Албена Пенова                                           142, 166
Христо Ценков Христов                                 144
Пламен Гинов                                    146, 167, 171
Елка Пороминска                                     147
Ивайло Луканов                                      148, 195
Звездомир Лазаров        149, 155, 165, 168, 169, 173, 174, 194
Константин Димитров                            151
Стоян Желев                                152, 171, 173
Чавдар Тончев                                    153
Веселина Христова                                154
Мариела Стайкова                          161, 175, 183, 184, 190
Светлана Байчева                                  162, 170
Валентина Адиркова                             163, 195
Атанас Железчев                             164, 173
Евгения Григорова                                170
Христо Градинарски                             170, 200
Емануела Стоманякова                            171
Сутулова                                        190
Ради Дишовски                                    192
Захаринка Мазнева                           193, 203, 204
Георги Неделчев                           197, 200, 202
ЗАКРИВАНЕ                                    205
(8,00 часа)

Продължение...

Получаване на Сертификатите за застраховките

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Сертификатите на застрахователна компания „Лев Инс" АД се намират в сградата на САК на бул. "Тодор Александров" №137 при библиотекаря Лъчезар Спасов и могат да се получат само ЛИЧНО от него.

Всички които са имали други действащи полици и досега не са получили сертификати, моля в рамките на 05 Февруари 2015 до 27 Февруари 2015 да се свържат с Аксиния Ботова - Управител на Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД в офиса и от 10 - 14ч. или на тел. 02/443-33-10, 0884-016-944

До тази дата могат да бъдат подавани и нови молби от колеги, които са пропуснали досега такава във връзка с тяхното застраховане.

Владимир Дончев - секретар на Софийски Адвокатски Съвет

Решение от Допълнителен избор за органи на Софийската адвокатска колегия гр. София, 01 февруари 2015

Печат PDF

Допълнителен избор за органи на Софийската адвокатска колегия

гр. София, 1 февруари 2015

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ

            Днес, 1.02.2015 г., в 23:55 часа Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗАдв., избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:         

Председател:

Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:

Никола Николов Касабов и

 

Георги Иванов Неделчев

 На основание чл.106 от ЗАдв. и протокола на избирателната комисия от 1.02.2015 г. за отчитане резултатите от гласуването на изборите за органи на Софийската адвокатска колегия, проведени на 1 февруари 2015 г. ;

РЕШИ:

Продължение...

Протокол Допълнителен избор за органи на Софийската адвокатска колегия гр. София, 01 февруари 2015

Печат PDF

Допълнителен избор за органи на Софийската адвокатска колегия

гр. София, 01 февруари 2015

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ

 

За резултатите от гласуването

за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

Продължение...

Протокол от допълнителен избор за ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА 01 февруари 2015

Печат PDF

Допълнителен избор за органи на Софийската адвокатска колегия

гр. София, 01 февруари 2015

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ

 

За резултатите от гласуването

за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ № 16 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

Днес, 29 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:

Председател -         Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:                   Никола Николов Касабов и

                                    Георги Иванов Неделчев

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Разглеждане на заявлението на адв.Владимир Дончев

След като съобрази че с оглед разпоредбата на чл. 102 ал. 1 от ЗАдв. изложеният от адв Владимир Дончев не представлява жалба във връзка с провеждане на избора и затова не е от компетентност на настоящата комисия, избирателната комисия прие следното

 РЕШЕНИЕ № 1:

Препраща заявлението на адв  Владимир Дончев на Висшия адвокатски съвет по компетентност.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:                        Членове:
                                                                     1. .........................................
                                                                     2. .........................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Тема: балотаж
От: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Дата: 27.1.2015 г. 15:48 ч
До: undisclosed-recipients:;
 
Здравейте, Колеги!

Благодаря на тези от Вас, които подкрепиха мен и хората, присъединили се към програмата ми.

Искам да Ви уведомя, че мястото на допълнителните избори за органи на САК бе променено и същите ще се проведат на 1-ви февруари (тази неделя) във Фондация Център за oбучение на адвокати „Кръстьо Цончев", находяща се в гр. София, ул. „Цар Калоян" №8, ет.4 с продължителност на изборния ден от 9 до 17 часа.

За тези от Вас, които нямат възможност да присъстват лично, прилагам бланка на пълномощно. В случай че няма кого да упълномощите и желаете да ме подкрепите, може да оставите в плик за мен пълномощните, попълнени с Вашите данни и подписани, на денонощната охрана на сградата на бул. "Витоша" №10, където се намира офисът ми.

С уважение: адв. Ивайло Данов

Допълнителна информация може да намерите на следния адрес:

Притурки:   —
ПЪЛНОМОЩНО ПОСЛЕДНО ЗА БАЛОТАЖ М.ФЕВРУАРИ 2015- 05.01.2015..г

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ГР. София, 29 януари 2015 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви изпращаме по компетентност заявление на адв. Владимир Дончев, секретар на САС ведно с копие от протокол № 16 от 29,01. 2015 г. на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия.

Допълнителният избор за органи на САК, за който става въпрос в заявлението е непосредствено предстощ и е насрочен за 1.02.2015, поради което Ви молим за спешно произнасяне.

С уважение
 
Избирателна комисия:
(Адв. 3. Мазнева)                 (Адв. Н. Касабов)                  (Адв. Г. Неделчев)

 

ПРОТОКОЛ № 17 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ № 17

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

Днес, 29 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:

Председател -         Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:                   Никола Николов Касабов и

                                    Георги Иванов Неделчев

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

НАСРОЧВАНЕ за 01.02.2015Г. НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ОРГАНИ НА САК и ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Продължение...