Home

Софийска Адвокатска Колегия

Отбелязване Денят на българската адвокатура - 22-ри ноември

Печат PDF

SAK SAS Logo 

В А Ж Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            По случай 22-ри ноември – Денят на българската адвокатура и като продължение на честванията на 120-тата годишнина от създаването на Софийската адвокатска колегия, Софийският адвокатски съвет организира на 23.11.2017 г. и 24.11.2017 г. следните събития:

-          На 23.11.2017 г., от 10.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, в присъствието на членовете на Висшия адвокатски съвет, представители на международни адвокатски организации и чуждестранни адвокатски колегии, ръководителите на съдилищата от Софийския съдебен район и други официални лица, ще се състои тържествена премиера на документален филм, посветен на 120-годишния юбилей на Софийска адвокатска колегия. Входът е с покани;

-          На 24.11.2017 г., от 9.30 ч. до 15.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, съвместно с UNICEF ще се проведе Научна конференция на тема Права на детето. Деца, участващи в правни процедури.. Записването на адвокати от Софийска адвокатска колегия за участие ще се извършва до 22.11.2017 г. или до изчерпване на местата. Записването се извършва в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2, при Лъчезар Спасов, тел.: 0879/29-22-17, 02/9048-020. Адвокатите от САК, участвали в научната конференция, ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация. Програмата на конференцията ще бъде обявена допълнително.

-          На 24.11.2017 г., от 19.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Диамант“, ще се проведе ежегодният бал на Софийската адвокатска колегия, с разнообразна забавна програма и със специалното участие на трио „Уникалните гласове“. Закупуването на куверти за участие в бала при цена 40 лв. ще се извършва на касите на САК в Търговския дом и в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137 от 09.11.2017 г. до 22.11.2017 г. или до изчерпване на местата в залата. Адвокатите, закупили куверти, могат да получат поканите си за бала от
09.11.2017 г. до 22.11.2017 г.
при служителя на САК Лъчезар Спасов в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

 

Софийски адвокатски съвет

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

         Информираме Ви, че започна раздаването на тефтери за 2018 година и химикалки за членовете на колегията, които са заплатили членския си внос към САК и ВАдвС включително и за месец декември 2017 година, на касите находящи се в Търговския дом на бул.”Витоша” №1А, ет.3 и бул.”Тодор Александров” № 137, ет.2.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 11 16

Съобщение НРПП

Печат PDF

NBPP 2017 11 10 1

NBPP 2017 11 10 2

Campus Europeo en Madrid - European Campus in Madrid - 13 y 14 de noviembre - 13-14 November

Печат PDF

Dear Colleague,

I am glad to inform you the on 13-14 April, our Bar Association will be hosting the first European Campus with the Paris Bar Association, in the framework of judicial cooperation between European countries.

Since 2013, the Paris Bar Association has been organizing the International Campus in various regions of the world, with the purpose of strengthening the collaboration between Bar Associations and sharing legal knowledge between lawyers.

Продължение...

ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САК ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за месец ноември 2017г. приемният ден на Председателя на САК - адв. Ивайло Данов ще бъде 16.11.2017г. /четвъртък/ в часовите интервали от 11 до 13 часа и от 15 до 17 часа.

Моля всеки член на САК, който желае да се срещне с Председателя извън посочения за месеца приемен ден, да прави това след предварително уговорени дата и час, за да можем да си бъдем взаимно полезни.

адв. Ивайло Данов

САК не е част от наградите за правосъдие "Темида - цената на истината"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийската адвокатска колегия се разграничава напълно от разпратената покана на 01.11.2017г. от Балканска медийна асоциация за връчване на награди за правосъдие "Темида - цената на истината" и провеждане на Годишен бал на юристите.

В поканата е цитирано, че събитието се провежда по идея на Софийска адвокатска колегия и Балканска медийна асоциация, което е в разрез с реалността. Настоящият Софийски адвокатски съвет, както и неговият Председател – адв.Ивайло Данов, не са получавали нито покана да се включат в организацията, нито яснота за въвличането на САК в събитието, нито самата покана за предварително одобрение.

Софийският адвокатски съвет не е давал съгласието си за участие, съорганизаторство или ползването на името „Софийска адвокатска колегия” в подготовката, рекламните материали, поканите или всякакъв друг тип информационни носители, свързани с наградите "Темида - цената на истината".

Софийски адвокатски съвет

Съобщение НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за следното:
Вписаните в НРПП адвокати, желаещи да оказват правна помощ по дела, подсъдни на територията на София-област, могат да подават заявления, свободен текст в регистратурата на САК, находяща се в гр.София, бул.Тодор Александров 137.

От ръководството

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Ноември

Печат PDF

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Месец ноември, 2017 г.

 

           Време на провеждане – всеки петък, от 14 до 17 часа.

         Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137 или на телефони 02 987 05 19, вътр. 120 и 0879 292 217. /

           ТЕМИТЕ

3     Ноември, 2017 г.

1. Позицията – елемент от автентичната роля „Адвокат”.

           2. Принципи на успешната презентация – визуалната аргументация.

Лектори: адв. Светозар Зафиров, Проф. д.ф.н.Иванка Мавродиева

10 Ноември, 2017 г.

1.Външната обстановка. Комфортът; обстановката в адвокатската работа като вид бизнес, привлекателността в обстановката и поведението, поздравът, детайлите, виртуалната обстановка.

 

2. Ролята на адвоката в защита правата на детето – 1 част.

 

   Лектори: адв. Светозар Зафиров, адв.Георги Бакалов – сертифициран в обучение на Висшия адвокатски съвет и Комитета за закрила на правата на детето.

17  Ноември, 2017 г.

1.Адвокатът и съдебната зала. Подготовка за съдебната зала – дрехи, усмивка, лице и други подробности. Стойката. Усещането за щастие и увереност / „Да намериш Бари Уайт” /. Предварително влизане в съдебната зала. Оглед на обстановката/ колеги, поведение, съдебен състав/. Поведение спрямо всеки от участниците в съдебната зала.

 

2. Адвокатът като психотерапевт. Подсъзнателни и съзнателни очаквания към адвоката.

 

          Лектори: адв. Светозар Зафиров, Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт.

 

24  Ноември, 2017 г.

  1. 1.Маркетинг на адвоката.

 

  1. 2.Кои качества на добрия адвокат да развием и как да ги предложим.

Лектори: адв. Светозар Зафиров, Васил Чобанов

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 10 31

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени.

Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 30.10.17 г.

Продължение...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГС, Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 25.10.2017г. Софийският адвокатски съвет отправи предложение до и.ф. административен ръководител -  председател на Софийски градски съд, г-жа Десислава Попколева, за съобразяване на Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд, утвърдени със Заповед № РД-01-2239/13.06.2017г. на Председателя на СГС, с действащия Правилник за администрация в съдилищата.

Софийски адвокатски съвет

Продължение...

Семинар на тема "Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение №7/31.07.2017 г. на ОСНК на ВКС"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийската адвокатска колегия организира семинар на тема "Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение №7/31.07.2017 г. на ОСНК на ВКС" с лектор доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, който ще се проведе с любезното съдействие на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" на 06.12.2017 г. от 14 до 17 часа в сградата на ул."Цар Калоян" № 8, ет. 4.

Желаещите могат да се запишат за участие в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" както и на телефони: 02/980 10 92, 0884/922 913 и на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Местата са ограничаени до запълване капацитета на залата.

Софийски адвокатски съвет

Безплатен специализиран семинар с практически техники за представителство в медиация за адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги,

От името на Център за разрешаване на спорове и Български институт за правни инициативи (БИПИ), бихме искали да Ви поканим на първия по рода си в София специализиран семинар с практически техники за представителство в медиация за адвокати:  „АДВОКАТИ И МЕДИАЦИЯ: Разумни решения на търговски спорове и спорове, свързани с несъстоятелността с медиация“.

Семинарът ще се проведе на 2 ноември, 2017г., 16.00 – 20.00 ч., Венус център, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро).
С обучители: Албена Комитова и Севдалина Александрова, обучители по медиация, адвокати
И с участието на съдия Елизабет Стонг*, съдия по търговски дела и несъстоятелност в съда на Източен окръг Ню Йорк, която е на посещение в България като част от проекта "Мрежа на американските съдии за България" на БИПИ
В него ще имате възможност да изпитате на живо ефективността на техниките, които се използват в медиация, и как един адвокат може да постига максимални резултати както при защитата на интересите на клиента си в медиация, така и при преговорите и в ежедневието си.
Ще чуете и любопитни истории от практиката в България, тъй като медиация все по-широко се използва във все повече градове в цялата страна.
Специален гост на семинара ще бъде съдия Елизабет Стонг, търговски съдия от Ню Йорк, която ще сподели примери от практиката си и как работи медиацията при търговски спорове в САЩ, включително при несъстоятелност.
Осигурен е превод от английски език.
Семинарът е безплатен. Това е възможно благодарение на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове. Повече информация за проекта можете да видите тук: http://bgmediation.com/proekt
По-долу ще намерите програмата за семинара.

Продължение...

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 10 23

Краен срок за подаване заявления за дежурни и резервни защитници

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че заявленията за дежурни и резервни защитници за 2018 год. ще се приемат до 20.12.2017. в регистратурата на САК, находяща се в гр.София, бул."Тодор Александров" 137.

НБПП - национален телефон по бежански процедури

Печат PDF

NPP Nacionalen Telefon bejanski

ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

 

ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

гр. София, парк хотел «Витоша», на 20 и 21 октомври 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Проф. Д-р Дарина Зиновиева – адвокат Софийска колегия

Д-р Стоян Ставру – адвокат Софийска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /20.10. – петък/

 

10.00 – Регистриране на участниците

10.15 – Откриване на семинара – Акад. Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

10.30 – 12.00 – Правен режим на медицинските дейности. Спорове между НЗОК и лечебни заведения.

Статут и дейност на лечебните заведения. Нормативна уредба. Медицински стандарти. Анализ на правоотношението лекар–пациент, правен режим на здравната информация, особености на информираното съгласие.

Здравно осигуряване и спорове, свързани със здравноосигурените пациенти и с лечебните заведения, финансирани от здравната каса.

Лектор: Проф. Д-р Дарина Зиновиева

12.00 – 13.30 – Обедна почивка

13.30 – 15.00 – Правен режим на специфични медицински дейности. Спорове, свързани с тях – първа част

Бременност, раждане и асистирана репродукция. Репродуктивно донорство. Заместващо майчинство. Правни въпроси свързани с дефиницията за смърта и състояния, близки до смъртта.

Лектор: Д-р Стоян Ставру

 

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

 

15.30 – 17.00 – Правен режим на специфични медицински дейности. Спорове, свързани с тях – втора част

Медицинска принуда. Закрила на психичното здраве. Предварителни указания за лечение, здравни пълномощници, завещания „приживе“. Запрещение и мерки за подкрепа.

Лектор: Д-р Стоян Ставру

 

Втори ден /21.10. – събота/

 

9.00 – 10.30 – Практически процесуално- правни проблеми при спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки по граждански дела.- първа част

Специфика на първоинстанционното производство – доклад по делото и възможност за неговото изменение. Значение на преклузивните срокове за събиране на доказателства. Специфики при определянето на състава и задачите на съдебно- медицинска експертиза. Размер на обезщетението и принципи за определянето му. Съдебна практика на съдилищата и практика на ВКС на РБ.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.30 –Практически процесуално- правни проблеми при спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки по граждански дела. – втора част

Специфични проблеми на доказването при разглеждането на граждански дела, произтичащи от спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки. Писмени доказателства, свидетелски показания, официални и частни документи, документи на електронен носител. Правна същност на резултатите от медицински изследвания.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

                                     

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 30 лв. на нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 16.10.2017г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата:

http://atlasconsultingbg.com/seminarkzm/

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Александра Бакърджиева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Репортаж по ТВ Европа по повод на 120 години САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че по ТВ Европа ще се излъчи кратък репортаж на тържественото отбелязване на 120-годишнината от създаването на Софийската адвокатска колегия.

Желаещите могат да го гледат тази събота, 14-ти октомври от 20.35 ч., с повторение в неделя, 15-ти октомври от 10.35 ч.

Софийски адвокатски съвет

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Октомври

Печат PDF

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

 

Месец октомври , 2017 г.

 

           Време на провеждане – всеки петък, от 14 до 17 часа.

          Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137 или на телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217. / Забележка: за срещата на 13 Октомври, 2017 г. – без предварителни записвания /.

            ТЕМИТЕ  

13   Октомври, 2017 г

  1.  Базови качества за упражняване на адвокатската професия.

            2.Държавата и сигурността. Инструменти за защита на националната сигурност. Кадрови състав и сътруднически апарат на службите за сигурност. Адвокатът, адвокатската тайна и националната сигурност.

Лектори:  адв. Светозар Зафиров, Проф. д-р Юрий Търкаланов

20  Октомври, 2017 г

1.Невербалната интелигентност на адвоката. Основи : а) влиянието; б) мигновените впечатления; в) невербалната страна на речта; г) вербално отразяване; д) невербални сигнали на средата; е) характерът. Парадигмата „комфорт-дискомфорт” като инструмент за развитие на невербалната интелигентност на адвоката.

 

2.Курс „КОУЧИНГ И НЛП в помощ на на адвоката” , цикъл от лекции с основна тема „Принципи и навици за лична ефективност”.

 

Тема на деня – „Как да общуваме емпатично” .

 

   Лектори:   адв. Светозар Зафиров, Валентин Марков

 

27  Октомври, 2017 г

1.Автентичната роля „Адвокат”.

 

2. Умения за намаляване на стреса в адвокатската работа.

            Лектори:  адв. Светозар Зафиров, Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт.

Copyright © sak-sas.bg 2017