Home

Софийска Адвокатска Колегия

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ      

 

 

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

Продължение...

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 01 13

Международна програма за сътрудничество за адвокати 2017

Печат PDF

VAS Deutch 1

VAS Deutch 2

VAS Deutch 3

 

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Печат PDF

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за четиринадесета поредна година специализирани езикови курсове.

 

І. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОСНОВЕН КУРС

 

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

Продължение...

Оферта за медицинска застраховка за лечение в чужбина „АЛИАНЦ БЕСТ ДОКТОРС”

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    В резултат на близо едногодишни преговори, проведени между САС и ЗАД „Алианц България Живот”, представяме на вниманието Ви оферта за медицинска застраховка за лечение в чужбина „АЛИАНЦ БЕСТ ДОКТОРС”. Офертата съдържа специални условия по отношение на членовете на САК и техните семейства.
    За да се пристъпи към сключване на договор при посочените в офертата условия е необходимо да има минимум 1 000 /хиляда/ желаещи колеги да се ползват от тази застраховка.
    Всеки от Вас, който желае лично и по отношение на членове на семейството си да се ползва и стане част от този вид групова застраховка, следва да заяви поименно това на електронна поща на САК  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , на телефон 0879 292 217 при библиотекаря Лъчезар Спасов или лично при него в библиотеката на колегията, където ще се поддържа списъка на желаещите.  
    При набиране на посочената по–горе минимална бройка, ще се пристъпи към конкретно договаряне от работна група, в която ще участват освен членове на САС,  специалисти в областта на застрахователното право и медицината.
    Във връзка с горното САС на свое заседание взе решение да съфинансира стойността на окончателната застрахователна премия до 30% от окончателния й размер.
    Каним всички от Вас, които имат интерес и желание за сключване на такава застраховка да се запишат при библиотекаря на посочените по-горе телефон и електронен адрес.

САС

ВАС свиква общо събрание на адвокатите от страната

Печат PDF

VAS 1

VAS 2

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 01 10

Важно Определение във връзка с адвокатските възнаграждения

Печат PDF

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 45

 

гр.София, 12 януари 2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

Продължение...

СЪОБЩЕНИЕ относно Декларация за съгласие от предлагания адвокат

Печат PDF

Напомняме, че към предложенията за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната задължително следва да се прилага Декларация за съгласие от предлагания адвокат.
Препоръчителен образец на декларация може да бъде изтеглена от сайта на САК: http://www.sak-sas.bg/bg/lawyer-elections-2017/1821-laweyrs-elections-2017-declaration-1-attachement-2
Срокът за подаване на предложения е до 13.01.2017 г., включително.

ИК на САК

ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

 

Днес, 03.01.2017 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 28 и 29.01.2017 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

Продължение...

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !

Печат PDF
НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ ЖЕЛАЕМ МНОГО ЗДРАВЕ , ЩАСТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ !
От  САС

Протокол № 1 от 28.12.2016 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Печат PDF

П Р О Т О К О Л   № 1

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА    Днес, 28 декември 2016 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г., в състав:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

 

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Продължение...

Покана - САК свиква Общо събрание на 28 и 29.01.2017

Печат PDF

DV 2016 11 21 1

DV 2016 11 21 2

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2016 12 22

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 22.12.16 г.

Продължение...

Адвокатски застраховки 2017г - договор със ЗК „Лев Инс“ АД

Печат PDF

„Софийска Адвокатска Колегия“ съвместно с ЗК „Лев Инс“ АД и при посредничеството на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2017 г., при лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които също има договорени преференциални тарифи. Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в  библиотеката на САК до 20.01.2017 г. За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . От сайта можете да изтеглите образец на заявление, за включване към полицата.

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

 

 

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2016 12 15

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Karti 2016 12 07

НРПП - становище относно периода от време за отказ за поемане на служебна защита

Печат PDF

NPP 2016 12 05