Home

Софийска Адвокатска Колегия

Адвокатски бал - снимки

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Ако желаете да получите СD със снимки от адвокатския бал, моля направете запитване към библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137

От Ръководството на САС

Отчети Правна помощ - до 14.12.2016

Печат PDF

Поради приключване на финансовата година и с цел своевременното обработване и заплащане, ръководството на САК, приканва адвокатите, вписани в НРПП да подадат отчети до 14.12.2016

„ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ” организира КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО за АДВОКАТИТЕ от СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Печат PDF

Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ” организира КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО за АДВОКАТИТЕ от СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.

Тържеството ще се проведе на 21.12.2016г. от 19 часа в ресторант „Сердика”, който се намира на втория етаж в сградата на СЮБ на ул. „Пиротска” №7.

Кувертите могат да се закупят всеки работен ден от 30.11.2016г. до 16.12.2016г. между 12:30 и 13 часа на следните места:

1) бул.”Витоша” №10, ет.1, ап.2 – адв. Ивайло Данов, тел.:0888 015 292;

2) ул.“Позитано“ 14, ет.1, стая 1 - адв.Мария Вълканова, тел.:0878533302 и 0888550474.

Цената на куверта е 40 /четиридесет / лева, като в него е включен избор между пет варианта на меню, който всеки следва да направи при получаване на куверта си.

Сумата ще се плаща в брой.

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 06.12.16 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Декември - I

Печат PDF

Уважаеми колеги,
През месец декември, 2016 година, ще Ви уведомяваме за темите на квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ всяка седмица.
Лекционните занятия и практикумите ще се провеждат всеки петък от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов:
всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
или
на телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за първата седмица от месец декември, 2016 г.

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ
„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”
Месец декември, 2016 г., първа седмица

2 декември 2016 г.
1. Дейността на службите за сигурност и правата на човека. Конфликтни точки и ролята на адвоката.
2. Курс „КОУЧИНГ И НЛП в помощ на на адвоката”. Цикъл от седем лекции с обща тема „Принципи и навици за лична ефективност”.
Лекция 1 – Как да действаме проактивно?
Време за провеждане:  14-17:00 ч.
Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.
Лектори:  Проф. д-р Юрий Търкаланов, Валентин Марков

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

PlucheniKarti 2016 11 29

Италия: Електронното правосъдие е пряк път за бързо правосъдие и борба с корупцията

Печат PDF

Съветът на Софийска адвокатска колегия, съвместно с Миланската адвокатска колегия и Асоциация на жените адвокати проведе международна конференция на тема „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ: България – възможности и предизвикателства. Италия – реализация и опит. Добри европейски практики.”

Конференцията беше с участието от българска страна на водещи специалисти в областта на електронното правосъдие, участвали в разработването на правилата как то да се реализира в България. От италианска страна участваха адвокати и специалисти по организация и управление на организационни процеси, които са участвали във въвеждането на електронизацията на гражданския процес в адвокатската колегия в Милано и изобщо в Италия.

Лекторите адв. Христо Копаранов и адв. Емилиян Арнаудов, управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Попов и Партньори”, представиха същността и обхвата на електронното правосъдие, както и вижданията си относно ползите, до които въвеждането му би довело. Бяха изтъкнати редица проблеми на съдебната система, които могат да бъдат повлияни чрез електронизация: съществена бързина, по-малко административни разходи, повече прозрачност, по-малко корупция и др. Изтъкнати бяха предизвикателствата и рисковете, които крие въвеждането на електронно правосъдие, като се дадоха конкретни препоръки как да се постигнат най-добри резултати при най-малко негативи.

Лекторите посочиха възможността производствата, при които не се изисква ищецът и ответникът да се явяват лично по делата, да се разпределят между всички районни съдии, независимо от града, в който се намират и така да се намали неравномерната натовареност на съдилищата. Бяха представени данни, че над половината от делата в най-натоварените съдилища са именно такъв тип производства. Препоръчано бе всички държавни органи и адвокати задължително да работят в електронна платформа и да ползват единен мейл за връзка с правосъдието, а в бъдеще гражданите да имат постоянен електронен адрес, а юридическите лица – електронен адрес на управление. Препоръчано бе създаването на точки за достъп до съдебната система в по-малките населени места, което ще намали социалния ефект от реформата, като едновременно с това да създаде присъствие на държавността там. Подчертано бе, че електронизацията ще улесни достъпа на трудно подвижни лица и на лица с намалени зрителни способности.

Гостите от Италия разкриха своя опит от въвеждането на електронно правосъдие в гражданското правораздаване, разказаха за отношението на магистратите към нововъведенията, а също и показаха практически как се осъществява работата по едно електронно дело. Впечатление направи, че ползите, които българските експерти теоретично очакват да се случат след електронизацията, реално са настъпили в Италия. Конкретно бяха представени данни за близо десетократно намаляване на времето, в което приключва едно дело, както и конкретни резултати в борбата с корупцията.

Лекторите представиха и добри практики в други Европейски държави като Португалия и Испания.

Събеседване и клетва

Печат PDF

sabesedvane sajt1

sabesedvane sajt2

sabesedvane sajt3

Уважаеми колеги честит празник!

Печат PDF

Желаем ви здраве и много професионални успехи.

Софийски адвокатски съвет

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Ноември - IV

Печат PDF

Уважаеми колеги,
През месец ноември, 2016 година, ще Ви уведомяваме за темите на квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ всяка седмица.
Лекционните занятия и практикумите ще се провеждат всеки петък от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов:
всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
или
на телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за четвъртата седмица от месец ноември , 2016 г.

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ
„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”
Месец ноември , 2016 г., четвърта седмица

25 ноември 2016 г.
1. Държавата и сигурността. Инструменти за защита на националната сигурност. Адвокатът, адвокатската тайна и националната сигурност. Мястото на адвоката в мерките за борба с тероризма. – II част
2. Подготовката на словесното действие  – как да изведем аргументацията на словото чрез намирането на точната дума. Как да говорим добре пред аудитория и как да привлечем и задържим нейното внимание. Индивидуалност на изразяването.
Време за провеждане:  14-17:00 ч.
Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.
Лектори:  Проф. д-р Юрий Търкаланов, Доц. д-р Арсения Иванова

Покана - САК свиква Общо събрание на 28 и 29.01.2017

Печат PDF

DV 2016 11 21 1

DV 2016 11 21 2

Международна конференция на тема „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ“

Печат PDF

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

       

Софийският адвокатски съвет, Асоциацията за жените-адвокати в сътрудничество с Адвокатската колегия на град Милано, Италия организират Международна конференция на тема „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ“, която ще се състои на 23 ноември 2016г., от 9.00 часа до 13.30 часа в зала „София“, Гранд хотел „София“, гр. София 1000, ул. „Ген. Гурко“ № 1.

 

Форумът има за цел да постави на дневен ред изключително актуалната тема за въвеждане на електронно правосъдие и обективно да разгледа възможностите и предизвикателствата, които този въпрос съдържа. Ще бъде разяснено какво представлява електронното правосъдие и по какъв начин то би могло да помогне за преодоляване на редица от най-наболелите проблеми на съдебната система като бавност, липса на прозрачност, проблеми при призоваването и др. важни въпроси, които биха имали значение за цялостната съдебна реформа.

 

Ще бъде обсъдено каква част от електронното правосъдие е уредена към момента в българското законодателство и какви промени още трябва да се направят, за да може то да заработи. Ще се разгледат и рисковете, свързани с въвеждане на електронизация в правораздаванелната дейност и как тези рискове би могло да се преодолеят или минимизират.

 

Участниците в конференцията ще имат ценната възможност да чуят колеги-адвокати, работили непосредствено по въвеждане на електронното правосъдие в Италия, да споделят своя опит, проблемите и предизвикателствата, с които са се сблъскали и какви стъпки са предприели, за да ги разрешат.

 

Опитът на други европейски държави и добри европейски практики също ще бъде разгледан. 

 

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 987 05 19, вътрешен 120 и 0879 292 217. Алтернативно може и на следния телофон: 0879 292 242 адв. Пороминска, какато и на е-мейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Местата са ограничени!

 

Предлагаме на Вашето внимание и програмата на конференцията

 

ПРОГРАМА

 

08.30-09.00 ч.

Регистрация на участниците

09.00-09.20 ч.

Откриване и приветствия.

 

Първи панел

09.20 -11.00 часа

 

Модератор: : адвокат Елка Пороминска – Член на Съвета на САК и Председател на „Асоциацията за жените –адвокати“

 

Тема 1: „Електронното правосъдие – понятие, обхват, практически възможности“

Лектор: адв. Христо Копаранов, САК

 

Тема 2: „Нормативна уредба, стратегически документи и предизвикателства“

Лектор: адв. Емилиян Арнаудов, САК

 

10.30-11.00 ч.КАФЕ - ПАУЗА

 

Втори панел

11.00 – 12.00 ч.

 

Модератор:

Мария Ганчева – член на Миланската адвокатска колегия, САК и КС на „Асоциация за жените-адвокати“

 

Тема 1: „Италианският електронен граждански процес – причини за въвеждането му и бъдеще. Електронният граждански процес видоизменен „хартиен процес“ ли е? Смелостта, нужна за промяна.“

Лектор: адв. Ренато Лавиани, Италия, Председател на Комисията по информатика към Миланската адвокатска колегия

 

Тема 2: „Електронният граждански процес: италианският опит в светлината на новия европейски регламент eIDAS.“

Лектор: адв. Паоло Лесио, Италия, Миланска адвокатска колегия

 

Тема 3: „Електронното правосъдие – нови технологии и организационна техническа система за иновиране на правосъдието. Споделяне на италианския опит“ 

Лектор: г-н Симоне Роси, Италия, експерт по електронно правосъдие

 

11.45-12.00 ч.ПОЧИВКА

 

Трети панел

12.00 -13.30 часа

 

Модератор: : адвокат Елка Пороминска – Член на Съвета на САК и Председател на „Асоциацията за жените –адвокати“

 

Тема 1: „Добри европейски практики“, представени от адвокатите-лектори

 

Дискусия

 

Заключителни бележки и закриване на конференцията

 

Езици на Международната конференция:

Български и италиански език, с осигурен симултанен превод

 

 

САС

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Ноември - III

Печат PDF

Уважаеми колеги,
През месец ноември, 2016 година, ще Ви уведомяваме за темите на квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ всяка седмица.
Лекционните занятия и практикумите ще се провеждат всеки петък от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов:
всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
или
на телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за третата седмица от месец ноември , 2016 г.

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ
„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”
Месец ноември , 2016 г., трета седмица

18    ноември 2016 г.
1. Управление на репутацията на адвоката в Интернет. Как да се подготвим за интервю.
2. Техники на вербалната комуникация. Какво да се избягва. Влиянието на средата. Културата на речта. Защо е една от най-важните части при воденето на словесно действие. Владеене на Словото – как да изразяваме мисли, чувства и образи. Разказът.
Време за провеждане:  14-17:00 ч.
Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.
Лектори:  Васил Чобанов, Доц. д-р Арсения Иванова

Адвокатски бал

Печат PDF

Уважаеми колеги,

САК организира Адвокатски бал на 23.Ноември.2016 от 20ч. в салон "Диамант" на хотел Рамада - София.

Кувертите за събитието могат да бъдат закупени от касата на САК - бул. "Т.Александров" 137, след което ще им бъдат дадени покани в библиотеката на САК от Лъчезар Спасов.

От САС

Готови удостоверения от положен изпит пред ВАС

Печат PDF

syobsteniesait 1

syobsteniesait 2

Стипендия за CopyrighX

Печат PDF

Може да кандидатсвате за стипендия за CopyrighX

Отпускат се стипендии за:

  •     Студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  •     Студенти от Университетът за национално и световно стопанство (УНСС)
  •     Две бройки стипендии за адвокати, отпуснати от Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

За първи път в България ще се проведе курсът CopyrightX, под егидата на университета Харвард, САЩ. Курсът ще запознае участниците с правната уредба на авторското право в САЩ, като ще има множество препратки европейското и в частност българското законодателство. Осъществяването на това единствено по рода си събитие, е възможно благодарение на Международен Правен Център – INTERNATIONAL LEGAL ADVICE CENTER-ILAC. Курсът започва през януари 2017г. и ще e с продължителност три месеца.

Благодарение на ILAC, през април догодина, първият курс от 30 човека реално завършили курс на Харвард в България ще бъде факт!

Курсът започва на 25.01.2017г. и ще се провежда всяка сряда от 18.00ч. до 20.00ч. , в продължение на три месеца. Методиката на курса предполага отделяне на време за самоподготовка и предварително запознаване с материали в различен формат, като седмичните срещи ще имат за цел групово обсъждане на темите и разясняване на възникнали въпроси.

Бизнес център CapitalFort, бул. Цариградско шосе 90 /на изхода на спирка на метрото Линия 1- спирка “Цариградско шосе”/.

Курсът ще се провежда изцяло на английски език.

Местата са ограничени и офертата е валидно до запълване на бройката за курсисти.

За допълнителна информация, моля свържете се с екипа на ILAC на:

www.ilac.eu

http://advocenter-bg.com

тел. +359 898712668

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Ноември - II

Печат PDF

Уважаеми колеги,
През месец ноември, 2016 година, ще Ви уведомяваме за темите на квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ всяка седмица.
Лекционните занятия и практикумите ще се провеждат всеки петък от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов:
всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
или
на телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за втората седмица от месец ноември , 2016 г.

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ
„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”
Месец ноември , 2016 г., втора седмица

11    ноември 2016 г.
1. Държавата и сигурността. Инструменти за защита на националната сигурност. Адвокатът, адвокатската тайна и националната сигурност. Мястото на адвоката в мерките за борба с тероризма.
2. Български книжовен език – специфика на българското звукообразуване, ударение и правоговор. Разказът – като средство за подобряване на речевите умения.
Време за провеждане:  14-17:00 ч.
Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.
Лектори:  Проф. д-р Юрий Търкаланов, Доц. д-р Арсения Иванова

Семинар на тема: „Имиграцията в Европейски съюз – Регламентация и съдебна практика, ролята на адвоката“

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
    
Приемането на България в Европейския съюз от 01 януари 2007г. промени значително националната юриспруденция. Правните норми на ЕС и правната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург и правната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург са част от вътрешното право и юриспруденция на страните-членки на ЕС, като те се прилагат преимуществено в националното правоприлагане на страните-членки като част от територията на ЕС.
Членството на България в ЕС поставя въпроса и за свободното придвижване на хора и правото на свободното пребиваване в страните от съюза, възможностите за работа и развитие на бизнес. Друг въпрос, който в момента е изключително актуален е този за бежанците и търсещи право на убежище. Именно тези въпроси са фокус на семинара, който предстои да се състои в София, през месец ноември тази година.
В тази връзка, с настоящото писмо имам честта да Ви поканя да изпратите представители – вписани адвокати във Вашата колегия, които да вземат участие в Семинар на тема: „Имиграцията в Европейски съюз – Регламентация и съдебна практика, ролята на адвоката“, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA), Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия.
Семинарът е с международно участие и ще се проведе в два последователни дни - на 11 ноември (петък), от 9,00ч. до 17,30 часа и на 12 ноември (събота), от 9,00 до 13,30ч. в град София, Гранд хотел „София”.
Участие като лектори ще вземат български и чуждестранни адвокати, съдии и университетски преподаватели. Отправени са покани и представители на съда в Люксембург и други български и европейски институции, от които очакваме отговор.
Каним всички Вас, които имате интерес към темата да вземат участие в семинара. Таксата за участие е в размер на 180 евро, без ДДС и се заплаща по сметка на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA). Формулярите за записване можете да намерите на сайта на UIA http://www.uianet.org/,  вече качени и в този сайт ( ЗА ФОРМУЛЯР НА БЪЛГАРСКИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ВРЪЗКА ), заедно с ПОДРОБНАТА ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА.

САС

Съобщение за Правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Поради отсъствие на служители на отдел "Правна помощ" на 4.11.2016г., Ви уведомяваме, че регистрирането ще бъде ограничено.

От ръководството

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Ноември

Печат PDF

Уважаеми колеги,
През месец ноември, 2016 година, ще Ви уведомяваме за темите на квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ всяка седмица.
Лекционните занятия и практикумите ще се провеждат всеки петък от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов:
всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
или
на телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за първата седмица от месец ноември , 2016 г.

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ
„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”
Месец ноември , 2016 г., първа седмица

4    ноември 2016 г.
1. Практикум – изработване на адекватна реакция на адвоката в медийна среда.
2. Практически курс – техники на вербалната комуникация и култура на речта.
Време за провеждане:  14-17:00 ч.
Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.
Лектори:  Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, Доц. д-р Арсения Иванова

Copyright © sak-sas.bg 2016