Home

Софийска Адвокатска Колегия

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЖАНСКО ПРАВО

Печат PDF

SeminarУважаеми колеги,

          Открито е записването за участие в безплатното обучение по бежанско право за адвокати, което ще се проведе на 30 септември 2015 година в град София. Обучението се организира и осъществява от „Фондация за достъп до права – ФАР“ с основател адвокат Валерия Иларева и „Комисията по предоставяне на убежище“ към Администрацията на Президента на Република България с председател г-жа Лиляна Станкова. Обучението е част от проектаПодобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Предварително записалите се участници в обучението ще получат безплатно изготвения в рамките на проекта сборник на български език с нормативни актове и съдебна практика относно правата на бежанците съгласно европейското, международното и националното право. Повече информация за проекта и неговите продукти е достъпна на www.refugees.farbg.eu.

Запишете се онлайн на адрес http://refugees.farbg.eu/category/sabitia/obuchenia-i-seminari/

          Записването продължава до попълване на местата, чийто предвиден брой е 30!

            Повече подробности вижте на: https://www.facebook.com/events/1477791245872913/

Уведомление назначаване на дежурни адвокати

Печат PDF

                                     У В Е Д О М Л Е Н И Е                                            

                                     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             Уведомяваме Ви, че с писмо изх. № 1529/21.08.2015г. на САК, всички органи и институции, които допускат правна помощ и назначават дежурни адвокати следва да спазват установения по закон ред за определянето на адвокати, които осъществят правна помощ, както и задължението им искането по чл. 30 ал. 1 от ЗПП за определяне на дежурен адвокат да бъде предоставяно в САК не по-късно от три часа преди определения за сътветното производство час.

            Назначаването на дежурни адвокати следва да става след посочването им от САС.

          САС няма да издава Уведомителни писмя за извършени назначения не по установения ред, както и няма да одобрява отчети за оказана правна помощ в нарушение на закона, приетите критерии и решенията на САСъвет.

            За оказана от дежурните адвокати правна помощ не по установения ред ще се внася в САС сигнал за дисциплинарно нарушение на чл. 132 т. 6 от Закона за адвокатурата, когато бъде установено такова за всеки отделен случай.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

/Петър Китанов/

Остават само още 7 дни до края на срока за записване срещу преференциална такса

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че остават само още 14 дни до края на срока за записване срещу преференциална такса за участие в организирания от Софийския адвокатски съвет, Висшия адвокатски съвет и Международния съюз на адвокатите /UIA/, международен семинар на тема „Съдът на Европейския съюз и Националния съд – ролята на адвоката“.

Семинарът ще се проведе на 25 и 26 септември тази година в хотел „Маринела“, бивш „Кемпински-Зографски“.

Предлагаме по-долу на Вашето внимание предварителната програма, цените и формулярите за записване.

Софийски адвокатски съвет

ОД”Лозенец” - свободни места

Печат PDF

РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват ОД”Лозенец” собственост на САК , че има свободни места за периода от: 15.08. до 28.08. и от 30.08. до 12.09.2015 г.

Лице за контакт и информация Петко Генчев, тел.0879 292 215.

UIA 7th BUSINESS LAW FORUM: Private Equity – New Trends

Печат PDF

UIA-Seminar

UIA 7th BUSINESS LAW FORUM: Private Equity – New Trends

Frankfurt, Germany - Sept. 11 & 12, 2015

#UIABLF

Only 1 week left to benefit from the early bird rate!

Продължение...

Отчети за Правна помощ в периода от 03.08.2015г. до 18.08.2015г от 09.00 часа до 13.00 часа

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Поради ползване на редовен платен годишен отпуск на служителя от отдел „Правна помощ”, в периода от 03.08.2015г. до 18.08.2015г., включително, отчети от адвокатите, вписани в Регистъра на НБПП ще се приемат само в интервала от 09.00 часа до 13.00 часа.

САС

Съдът на Европейския съюз и Националния съд – ролята на адвоката

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Софийският адвокатски съвет, заедно с Висшия адвокатски съвет и Международния съюз на адвокатите /UIA/, организират международен семинар на тема „Съдът на Европейския съюз и Националния съд – ролята на адвоката“.

Семинарът ще се проведе на 25 и 26 септември тази година в хотел „Маринела“, бивш „Кемпински-Зографски“.

Предварителната програма можете да намерите тук (програма на английски и програма на френски език), а до края на седмицата на сайта ще бъде качен и българския превод. Програмата е предварителна, тъй като не са посочени имената на всички български и чуждестранни лектори, които са потвърдили своето участие и с които в момента се уточняват заглавията на темите на техните изказвания.

Както ще видите темите на лекторите са изключително интересни актуални и полезни за адвокатите-практици. Семинарът ще започне своята работа с темите на двама съдии от Съда на Европейския съюз в Люксембург – съдия Марияна Кънчева, която ще се говори за ролята на адвокатите в производството пред Съда и на съдия Антони Колинс, който ще говори за новите изменения на процесуалните правила, в сила от 01.07.2015г. Своите теми ще развият университетски преподаватели от Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, практикуващи адвокати от водещи български адвокатски дружества, адвокати – членове на Комисията за квалификация на Международния съюз на адвокатите /UIA/, както и практикуващи адвокати от страните-членки на ЕС.

След програмата се съдържа информация за цените за записване, които за българските адвокати са преференциални и значително по-ниски от тези за чуждестранните адвокати. Молим, да имате предвид, че има предвидени по-ниски цени за ранно записване.

Софийски адвокатски съвет

Становище на НБПП

Печат PDF

 NPP 1

NPP 2

 

Срещу несправедливите глоби на адвокатите

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По време на посещението в София на Президента на Международния адвокатски съюз /UIA/ Мигел Лоинас, през месец ноември миналата година, се проведе среща между него, Председателя на САК и членове на Софийския адвокатски съвет. Президентът Лоинас бе уведомен за зачестилата практика на неоснователно глобяване на адвокатите от САК от страна на съдии, без излагане на мотиви, без посочване на правното основание, възможността за обжалване и процесуалния ред за това, както и за несправедливо високия размер на глобите, които често надвишават размера на адвокатския хонорар. Изрично е заявено, че САС и Председателят на САК считат тези незаконни практики за недопустими и се борят за тяхното преустановяване. В разговора беше потърсено съдействието на Международния адвокатски съюз за преустановяването на тази практика.

Продължение...

Проблеми, които срещаме при упражняване на адвокатската професия

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание обобщените в писмо от адвокат Евгения Михайлова проблеми, които срещаме при упражняване на нашата професия. Тези и други въпроси са поставени на разискване в Софийския адвокатски съвет на 23.06.2015г. Тъй като подобни проблеми се сочат и от други колеги, Съветът взе решение да ги систематизира и да предприеме действия за решаването на всеки един от тях, във взаимодействие със съответните компетентни органи и институции.

САС

ОТРАЗЯВАНЕ НА ДИСКУСИОННИЯ ФОРУМ

Печат PDF

001 forumЕдинственият „Дискусионен форум“ вътре в Българската адвокатура по предлаганата „Съдебна реформа“ от Министъра на правосъдието и от парламентарното мнозинство бе организиран на 03 юли 2015г. от Софийски адвокатски съвет в опит да запълни празнотата от каквото и да е обсъждане на темата, свързана пряко с интересите на всеки адвокат и с неговото ежедневие на практикуващ защитник на правата, интересите и свободите на българските граждани и лица.
    Всичко в организацията и в реакцията от адвокатите бе под диктата на рекордно малкото време, отпуснато за обсъждане от вносителите на реформата – и организирането, и огласяването и участието във форума. Въпреки това над 50 адвокати дойдоха да чуят и да предложат каква да бъде реформата в съдебната система. Освен от Софийската адвокатска колегия имаше представители от Варна, Ловеч, Благоевград, Ямбол и от другаде.
    Изказвания на форума направиха от различни адвокатски и други структури – от съорганизаторите „Асоциация на Младите Адвокати“, от „Института за принципите на правото“, от „Гражданска инициатива „Справедливост“, от "Правосъдие за всеки", от „Асоциация за жените адвокати“, от Работната група при Висшия адвокатски съвет, други. Имаше множество изказвания в дискусионната третина от присъстващи адвокати.
    Дискусионният форум бе поздравен от и.д. Председателя на САС – адв. Констатин Димитров и от Председателя на ВАдС – адв. Ралица Негенцова, която разказа детайли от работата на Висшия адвокатски съвет и аргументира приетите и публикувани на сайта на ВАдС становища по законопроектите за изменение и допълбнение на Конституцията и на Закона за съдебната власт.

    Повече детайли за атмосферата на форума можете да видите ТУК:


Софийски адвокатски съвет

АДВОКАТУРАТА – НЕОБХОДИМИЯ ГАРАНТ ЗА РЕФОРМИТЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Печат PDF

Уважаеми колеги,
      Асоциацията на Младите Адвокати, с подкрепата на Софийски адвокатски съвет, организира на 03 юли 2015г., в Гранд-хотел „София“, зала „София“, на втория етаж ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ на тема „АДВОКАТУРАТА – НЕОБХОДИМИЯ ГАРАНТ ЗА РЕФОРМИТЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“ с начален час 9,00.
      С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие. Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефон 02 987 05 19, вътрешен 120.
      Предлагаме на Вашето внимание предварителната програмата на събитието.

 ПРЕДВАРИТЕЛНА   ПРОГРАМА

Продължение...

САС ПРЕДУПРЕЖДАВА: ПРАВНАТА ПОМОЩ НЕ Е „БЕЗПЛАТНА“

Печат PDF

01 krugla massaВтора „Кръгла маса“ за правната помощ на САК

        Уважаеми колеги,
    Представяме Ви журналистически поглед върху темата за т.нар. „правна помощ“, дискутирана на наскоро провелата се „Кръгла маса“ на САК за проблемите и за решенията при предоставянето на правна помощ на нуждаещи се и на други граждани.
    На този форум, организиран и проведен от Софийски адвокатски съвет на 19 юни 2015г. в София за втори път след януари 2013г., анализът на проблемите и търсенето на решения по темата „правна помощ“ бяха обект на засилено внимание и проучване от действащите адвокати, оказващи правна помощ, от Омбудсмана на Република България, от Председателя на ВКС, от Председателя на СРС и от други ръководители на съдилища, както и от Декана на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.
    След като въведе за първи път критерии за възлагане на правна помощ в своята работа при разпределяне на делата, след като успя да убеди при първата „Кръгла маса“ законодателя, че следва да бъдат коригирани текстове в Закона за правната помощ през пролетта на 2013г., а след това и Министерство на правосъдието да одобри рамкови правила за правната помощ, сега САС направи преглед на своята вече доста богата практика при администрирането на „правната помощ“ за САК за последните три години – 2012-2105г.

    ТУК Ви предлагаме и един журналистически поглед върху темата в седмичника в-к „Банкеръ“ в броя му от 26 юни 2015г.

    А ТУК можете да видите част от участниците!

29 юни 2015г.                    Софийски адвокатски съвет

Злоупотреби - Правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Преди време Ви информирахме за установени от САС злоуптреби при осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП и осъществяване на процесуално представителство от колеги в нарушение на този закон и в нарушение на установения от САС ред за определяне и разпределяне на дела по реда на ЗПП. Информирахме Ви и за взетите от нас мерки срещу тези колеги. Съгласно решение на САС Ви информираме, че един от тези колеги вече е наказан с влязло в сила решение на Дисциплинарния съд при САК. По-долу можете да получите по-подробна информация за случая:
 

Адвокат Константин Димитров - съветник на Председателя на UIA

Печат PDF

KOKO DSC3105Уважаеми колеги,


Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 27 февруари 2015 г. нашия колега - заместик-председателят на Софийския адвокатски съвет адвокат Константин Димитров е утвърден от Управителния комитет на Международния съюз на адвокатите ( UIA) за съветник на Председателя на  UIA господин Мигел Лоинас.
 Изборът на адвокат Константин Димитров е признание за неговите усилия и личен принос в утвърждаването на авторитета и ролята на Софийската адвокатска колегия и Българската адвокатура в една от най-значимата международна организация на адвокатите.
Поздравяваме нашия колега и му желаем лично, семейно щастие и здраве, както и много успехи на новото поприще за издигане престижа на Софийската адвокатска колегия и Българската адвокатура.

icon-pdfУведомително писмо - оригинал

icon-wordУведомително писмо - превод

От Софийския адвокатски съвет

Търговски Дом – квалификационни среди

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на 25.03.2015г. от 14ч. в залата за семинари,   3 етаж – Търговски дом ще се състои тържествено откриване на пролетната сесия за обучение и професионална квалификация на адвокатите. Слово ще произнесе Председателят на САК, адв.Петър Китанов.

Лекциите ще се провеждат всяка сряда за периода от 25.03.2015г. до 24 юни 2015г., включително при следния времеви график:

Продължение...

Набирателна сметка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на Решение на Софийския Адвокатски Съвет  от 29.04.2014 г.

Ви уведомяваме, че набирателната сметка в Сибанк, с цел подпомагане на финансирането във връзка със закупуването на държавни гербове за съдебните зали в новоремонтираната сграда на СРС, находяща се на бул.”Цар Борис III” чрез доброволни дарения от членовете на САК е:

BG 91 BUIB 9888 5092825700
Сибанк  АД
Софийска адвокатска колегия