Home

Софийска Адвокатска Колегия

Събеседване с подалите заявления за вписване в регистъра на адвокати и младши адвокати

Печат PDF

Ръководството на Софийския адвокатски съвет

уведомява, че:

 

1. На 19.09.2016 г. от 14.00 ч. в залата на САС на бул. „Тодор Александров” №137 ще се проведе събеседване с:

1.Подалите заявление за вписване в регистъра за младши адвокати:

1

Константин Ангелов Стойчев

 

 

2

Никола Иванов Ненков

 

 

3

Мариана Нацкова Дойчева

 

 

4

Надежда Данаилова Самарджиева

 

 

5

Марин Миланов Истатков

 

 

6

Елица Петрова Желева

 

 

7

Надежда Даирбекова Файфел

 

 

8

Елена Йорданова Йотова-Йорданова

 

 

9

Николай Илчев Илчев

 

 

10

Борислава Бориславова Сергиева

 

 

11

Диана Георгиева Колева

 

 

12

Лидияна Юлиева Миленова

 

 

13

Владислав Бисеров Божиков

 

 

14

Яна Дончева Маринова*

 

 

15

Красина Славчова Панова*

 

 

2.Подалите за вписване в регистъра за адвокати:

1

Зорница Валентинова Крумова

 

 

2

Катерина Асенова Хаджиева

 

 

3

Николай Димов Драгиев

 

 

4

Полина Йорданова Величкова

 

 

5

Станислав Михайлов Стефанов

 

 

6

Мартин Атанасов Емилов

 

 

7

Любомир Яворов Цветанов

 

 

8

Димитър Александров Хаджигеоргиев

 

 

9

Светлана Валентинова Чаушева

 

 

10

Силвия Сергеева Рибанчова

 

 

11

Константин Стойчев Белев

 

 

12

Надежда Петрова Георгиева

 

 

13

Ивета Валериева Христоскова

 

 

14

Лора Станиславова фон Краузе

 

 

15

Стоил Савов Алипиев

 

 

16

Пламен Петров Неделчев

 

 

17

Ангел Георгиев Чорбов

 

 

18

Асан Махмудов Имамов

 

 

19

Кристина Красимирова Стоянова

 

 

20

Анастасия Атанасова Морова

 

 

21

Лиляна Антова Марина

 

 

22

Стоил Лазаров Манчев

 

 

23

Олга Максимова Стоянова

 

 

24

Поля Бенкова Демирева

 

 

25

Веселина Руменова Райковска-Офтринг

 

 

26

Ангел Станиславов Стойчев

 

 

27

Михаил Иванов Илиев

 

 

28

Гена Цветкова Велковска*

 

преместване

29

Димитър Георгиев Балкански*

 

 

30

Цветана Николова Каменова*

 

 

31

Стефания Димитрова Веселинова-Стоилова*

 

 

32

Венцислав Иванов Ганов*

 

 

33

Светослав Пенчев Казаков*

 

 

34

Юлия Пенчева Маринова*

 

 

35

Иво Христов Спасов*

 

 

36

Люба Илиева Атанасова*

 

 

37

Жельо Николов Желев*

 

 

 

Забележка:

  1. 1.Означените със „ * ” са адвокати от други колегии подали заявление за вписване към САК.

Секретар

на Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 12.10.16 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Списък готови карти

Печат PDF

Ръководството на САС уведомява, че са готови следните карти:

Име, презиме фамилия

забележка

  1. 1.На адвокат:

1

Галина Радославова Фарфарова

 

2

Данчо Петров Данчев

 

3

Доротея Славейкова Нейчева

 

4

Елена Павлова Павлова

 

5

Лора Георгиева Георгиева

 

6

Мария Бориславова Ангелова

 

7

Милена Кирилова Стоянова

 

8

Нелия Стоянова Милева-Костадинова

 

9

Петра Свиленова Стоянова

 

10

Първан Петров Първанов

 

11

Христо Константинов Блидов

 

  1. 2.На адвокатски сътрудник:

1

Виктория Красимирова Гурова

 

2

Бяра Наскова Нинкова

 

3

Галин Деянов Ангелов

 

4

Десислава Стефанова Ангелова

 

5

Ива Светлинова Кръстева

 

6

Кирил Емилов Стумбов

 

7

Любка Атанасова Митрева

 

8

Любомир Борисов Гамански

 

9

Мария Стоянова Танева

 

 Картите могат да се получават от 15 септември при библиотекаря на САК – Лъчезар Спасов.

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ И ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ

Печат PDF

            Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за четиринадесета поредна година курсове по юридически английски език. От тази година започва провеждането и на курсове по финансов английски.

 

І. ОСНОВЕН КУРС:
            Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

            Курсът е предназначен за практикуващи юристи и преводачи, както и за студенти по право или международни отношения. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

            Продължителност на обучението - 100 учебни часа. Групите се запълват по реда на записването.

            Делнична група: с начало 11 октомври 2016 г. Провежда се във вторник и четвъртък от 18.30 часа, лекциите са по три учебни часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2017 година.

            Съботна група: с начало 15 октомври 2016 г. Провежда се от 12.00 часа, лекциите са по три учебни часа. Курсът продължава до месец юни 2017 година.

            Такса за участие: 490 лева при пълно заплащане на курса или 520 лева, платими на две вноски по 260 лева. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието.

            За успешно завършилите основния курс Българската ИДЛО Алумни Асоциация организира и ОСНОВЕН КУРС – ВТОРА ЧАСТ. Тази програма е направена с изцяло практическа насоченост. Работи се интензивно за постигане на отлични комуникационни умения – слушане на статии по различни правни теми , дискусии , обсъждане на различни казуси и др. , както и на превод на документи от английски на български и от български на английски /съдебни решения , договори и др./. Информация за началните дати на тези групи може да бъде получена на телефоните по-долу.

            След успешно завършеното обучение Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификат на курсистите.

 

ІІ. КУРС ПО ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ:

            Обучението се води от адвокат Албена Симеонова.

            Курсът е предназначен за юристи, икономисти, счетоводители, финансисти, студенти в изброените специалности, преводачи, както и за всеки, който има необходимост да използва финансов английски в ежедневната си работа или в обучението си. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области като счетоводство, одит, банки, застраховане, несъстоятелност, корпоративни финанси, икономика и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

            Продължителност на обучението - 80 учебни часа. Групите се запълват по реда на записването.

            Начало : 10 октомври 2016 г., провежда се в понеделник от 18.30 часа, лекциите са по три учебни часа. Курсът продължава до месец април 2017 година.

            Такса за участие: 460 лева при пълно заплащане на курса или 480 лева, платими на две вноски по 250 лева и 230 лева. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието.

            За информация и записване:

Българска ИДЛО Алумни Асоциация
1463 София, ул. “ Тунджа” № 27

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
мобил
eн : 0887 423 336

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - семинар в ОД "Лозенец" - II

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Традиционният есенен семинар в ОД "Лозенец" ще се състои от 22 до 25 септември 2016 г.

    Таксата участие е 30 лв., платима в касите на САК в София. При неявяване, същата не се възстановява.

    ЗАПИСВАНЕ: Лъчезар Спасов в библиотеката или в регистратурата на САК, находяща се на бул. "Тодор Александров" № 137 с представен документ за платена такса.

     Можете да заявите самостоятелна стая срещу доплащане на 30 лв. за целия период.

     При желание да ползвате базата след обявените семинарни дни до 22 септември включително, заплащането е 20 лв. на стая за нощувка, независимо от броя на пребиваващите в същата.

ПРОГРАМА:

22.09.2016 Г. – НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 14.00 ч.

23.09.2016 г.

09.30 – 13.00      Правно значение на данните за недвижимите имоти, отразени в кадастъра при сделки, отчуждаване, данъчното облагане и защита на правото на собственост. Основни и специализирани данни, набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани в кадастъра. Публичност на кадастъра и осигуряване на достъп до данните, съхранявани в него. Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Електронна скица или схема от кадастралната карта и кадастралните регистри; Удостоверяване на идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.

24.09.2016г.

09.30 – 13.00      Оспорване на достоверността на данните за недвижимите имоти, включени в кадастралната карта. Правни проблеми при изработване на кадастрални карни въз основа на данните от картата на възстановената собственост. Изменение на кадастралната карта – основания, особености на производствата по чл. 53б и по чл. 54 ЗКИР. Обжалване на актовете за одобряване на изменения на кадастралната карта. Особености при поддържане в актуално състояние на кадастралния регистър. Значение на данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си. Правен интерес от промяна на данните.

24.09.2016

9.30 – 13.00       Актуални въпроси на правната помощ

25.09.2016г.

09.30 – 13.00      Отпътуване

ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЕТО: Георги Бакалов с тел. 0879 292 245

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - семинар в ОД "Лозенец" - I

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Традиционният есенен семинар в ОД "Лозенец" ще се състои от 15 до 18 септември 2016 г.

    Таксата участие е 30 лв., платима в касите на САК в София. При неявяване, същата не се възстановява.

    ЗАПИСВАНЕ: Лъчезар Спасов в библиотеката или в регистратурата на САК, находяща се на бул. "Тодор Александров" № 137 с представен документ за платена такса.

     Можете да заявите самостоятелна стая срещу доплащане на 30 лв. за целия период.

     При желание да ползвате базата след обявените семинарни дни до 22 септември включително, заплащането е 20 лв. на стая за нощувка, независимо от броя на пребиваващите в същата.

     НАСТАНЯВАНЕ: 15 септември - след 14 ч.

     НАЧАЛО НА ЛЕКЦИИТЕ: 16.09.2016г. от 09,30 ч.

     НАПУСКАНЕ НА ПОЧИВНАТА БАЗА: 18 септември след

    16.09.2016 - лектор Н. .Върбанова

    ТЕМА: Обща Европейска система за убежище /Директива 204/83/ЕО/

     17.09.2016г.  - лектор Ангелина Лазарова

     ТЕМА 1: Процесуални въпроси около правата на бежанците

      ТЕМА 2: Актуални въпроси на правната помощ

     18.09.2016г.  - лектор Н.Върбанова

     ТЕМА: Тероризъм /Директива 2016/681/ЕП/

     ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЕТО: Георги Бакалов с тел. 0879 292 245

ЕВРОПЕЙСКА НОМИНАЦИЯ ЗА АПИС ЗА ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА "INNOVATION RADAR 2016"

Печат PDF

Здравейте колеги,

С радост ви съобщаваме, че фирма АПИС – дългогодишен партньор на САК, е номинирана за престижната награда за иновации Innovation Radar 2016 на Европейската комисия.  Тя е единствената предложена до сега компания с иновация в правната област.

Наградата Innovation Radar 2016 на Европейската комисия е инициирана с цел да се открият и подкрепят иновативни проекти на европейски фирми с висок потенциал за развитие.

Иновацията, с която АПИС ще се състезава за наградата, е EULinksChecker - инструмент-добавка за интернет  браузърите, който ще улесни значително работата на  юристите от Европа в процеса на изготвяне или преглеждане на документи, свързани с правото на ЕС.

Ако желаете да подкрепите АПИС, можете да го сторите като посетите сайта на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovators/apis-innovation-radar) и кликнeте върху бутона Vote – до края на м. август.

Важно е да знаете, че от един интернет адрес може да се даде само един глас.

Информация можете да получите на фейсбук профила на Апис, също и на сайта www.apis.bg.

АПИС се надява на вашата подкрепа и благодари за съдействието!!!

Получаване на готовите адвокатски карти

Печат PDF

Адвокатските карти на приетите на 19 юли т.г. адвокати са готови и могат да се получават в САК.

Поради излизане в отпуск на служителите на фирмата, изготвянето на нови карти ще стане в началото на следващия месец.

Секретар на САС

Писмо на Президента на Международния съюз на адвокатите

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Предлагаме на вниманието Ви писмото на Президента на Международния съюз на адвокатите /UIA/ г-н Жан-Жак Уетвилер до Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, което изразява силната и категорична подкрепа на международната адвокатура за ЗИДЗА. Писмото е резултат от активната международна дейност на САС и ВАдС и сериозното сътрудничество на българската адвокатура с UIA.

от САС

icon-pdf Писмо на Президента на Международния съюз на адвокатите 

Съобщение за Правна помощ

Печат PDF

От 8 Август 2016 до 1 Септември 2016, молим колегите да ограничат депозирането на отчети за НБПП. В този период, голяма част от служителите обслужващи "Правна Помощ" ще бъдат в отпуск.

От ръководството на САК

Семинари ОД "Лозенец"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че есенната сесия от квалификационната програма на САК ще започне с традиционните два семинара, които ще се проведат в ОД "Лозенец", село Лозенец, както следва:

- от 15 до 18 септември - по Наказателно право и процес, и Правна помощ:

- от 22 до 25 септември - по Търговско право.

Конкретните теми и лекторите ще бъдат обявени с допълнително съобщение на сайта до края на месец август.

Желаем Ви приятна лятна ваканция!

САС

Гаранция в полза на възложител

Печат PDF

Zastraxovka 1

Zastraxovka 2

Становище на ВАС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Печат PDF

VAS stanovishte

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

ДО     

БОЖИДАР  КЪНЕВ  МАЛЕВСКИ

Съобщаваме  Ви,  че  решението  по  ДД  71/16 г. – образувано за допуснато дисциплинарно нарушение  по чл. 49 ал. 1 от ЗА  е изготвено.
Наложено Ви е наказание „Лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 /три/  месеца”, както и разноски по делото в размер на 25 лева.
С настоящето обявление, моля да се считате за редовно уведомен.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок  от датата на обявлението пред ВДС.
         Настоящето обявление е публикувано на страницата на ДС при САК и на таблото в САС.

                            Деловодител на ДС:
12.07.16 г.
                                                                                                                      К.Капчева

Софийски районен съд - организация на деловодвството

Печат PDF

SRS Delovodstvo

Софийски районен съд - работно време на служба Архив

Печат PDF

SRS Slujba Archive

Свободни места за ОД”Лозенец”

Печат PDF

Ръководството на СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват ОД”Лозенец” собственост на САК , че има свободни места за периода от: 16.07. до 29.07.; от 31.07. до 13.08. и от 15.08. до 28.08.2016 г.

Лице за контакт и информация Петко Генчев, тел.0879 292 215.

Отчет дежурени адвокати м.Юни

Печат PDF

Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 30 ЮНИ в САК са постъпили/приети 267 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД исканията са 74, което е увеличение с около 20 %. Неприети дежурства са 80, което е увеличение  почти двойно в сравнение с предходния месец. Запазва се тенденцията в извън работно време, празничните и почивните дни отказите да са повече от тези в работно време.

Съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни, което е приблизително 5 към 1 се запазва се т.е. в последните няколко месеца има тенденция на стабилност на броя на исканията за служебни защитници в извън работно време и почивните дни.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 30 юни 2016 година

Приложение

Име и фамилия

разпределение

 

 

 

 

Приети искания

 

Всичко приети

 

Брой на неприетите

 

 

 

01 - 06

06 - 14

14 - 20

21 -25

25 - 30

поЗЗ и ЗЗД

искания

искания

1

2

3

4

5

 

6

9

10

11

1

 Албена  Цветанова  Асенова

П

П

П

П

О

П + -

5

1

2

 Анастас  Момчилов  Нучев

П

О

О

О

О

О + -

1

5

3

 Георги  Стоянов  Узунов

П

П

П

П

О

П + -

5

1

4

 Диана  Атанасова  Деянова

П

О

П

П

П

П + П

6

1

5

 Диана  Димитрова  Дерменджиева

П

П

П

П

О

П + О

5

2

6

 Диляна  Галева  Христова

П

О

П

П

О

П + О

4

3

7

 Дойчин  Димитров  Благоев

П

П

П

П

П

П + О

6

1

8

 Евгени  Начев  Начев

П

П

П

О

О

П + О

4

3

9

 Евгени  Николаев  Христов

П

П

П

П

О

П + О

5

2

10

 Екатерина  Иванова  Димитрова

П

О

О

О

О

П + О

2

5

11

 Екатерина  Райкова  Джурова

П

П

П

П

П

П + О

6

1

12

 Елина  Борисова  Бояджийска

П

П

О

П

П

П + П

6

1

13

 Елица  Велиславова  Георева

О

П

П

П

О

П + О

4

3

14

 Емил  Иванов  Иванов

П

П

П

П

П

О + О

5

2

15

 Емилия  Ангелова  Станчева

П

П

П

П

О

П + О

5

2

16

 Жанет  Георгиева  Желязкова

П

П

О

О

О

П + О

3

4

17

 Живко  Атанасов  Неделчев

П

П

П

П

П

П + О

6

1

18

 Зоя  Лозанова  Венкова

П

П

П

П

О

П + П

6

1

19

 Иван  Алесандров  Генков

П

П

П

П

П

П +О

6

1

20

 Ивелина  Минкова  Златанова-Иванова

П

П

П

П

О

П + П

6

1

21

 Ивета  Георгиева  Калковска

О

П

П

П

П

П + П

6

1

22

 Иво  Иванов  Цветков

О

П

П

П

П

П + П

6

1

23

 Илиян  Цветанов  Павлов

П

П

П

П

П

П + П

7

-

24

 Ирена  Димитрова  Караколева

П

П

П

П

П

П + П

7

-

25

 Калин  Емилов  Стойновски

П

О

П

П

П

О + П

5

2

26

 Катя  Димитрова  Колева

П

П

П

П

П

П + П

7

-

27

 Кера  Вълчева  Славчева

П

П

О

О

О

П + П

4

3

28

 Красимир  Желев  Сулев

П

П

П

П

П

П + П

7

-

29

 Мая  Михайлова  Божилова

П

П

О

П

П

П + П

6

1

30

 Милен  Ангелов  Дюлгеров

П

П

О

П

П

П +П

6

1

31

 Милена  Тодорова  Добрева

П

П

П

П

П

П + П

7

-

32

 Наташа  Велчева  Николова

П

П

О

П

П

П + П

6

1

33

 Нелия  Йосифова  Петкова

П

П

П

П

П

П + П

7

-

34

 Ненчо  Каменов  Александров

О

П

О

О

О

П + П

3

4

35

 Никола  Петров  Джунов

П

П

П

П

П

П+ О

6

1

36

 Николай  Георгиев  Манчев

П

П

П

П

П

П + П

7

-

37

 Новела  Белчева  Купенова

П

П

П

П

П

П + П

7

-

38

 Петко  Аврамов  Петков

П

О

П

О

О

П + П

4

3

39

 Петър  Димитров  Бъчваров

П

П

П

П

П

П + П

7

-

40

 Петър  Цанков  Георгиев

П

П

П

П

П

П + П

7

-

41

 Светослава  Лъчезарова  Кръстева

П

П

П

П

П

П + П

7

-

42

 Сениха  Ахмед  Рюстем

П

П

О

О

О

П + О                

3

4

43

 Соня  Борисова  Йончева

О

П

П

О

П

О + П

4

3

44

 Стоян  Димитров  Стоянов

П

П

П

П

П

П + О

6

1

45

 Теодора  Тодорова  Пещерска

П

О

П

О

П

П + О

4

3

46

 ТОДОР  Иванов  Тодоров

П

П

О

О

П

П + П

5

2

47

 Тодор  Спасов  Спасов

П

П

П

П

О

П + О

5

2

48

 Цветан  Костадинов  Илиев

П

П

П

О

П

П + П

6

1

49

 Юлиан  Йорданов  Станков

П

О

О

О

П

О + П

3

4

50

Явор Валентинов Симеонов

П

П

П

О

П

П + П

6

1

                                                                                                                                                                                   

Общо:                74                267             80

Забележка:

  1. 1.П* – прието дежурство; О* – отказ, неприето прозвъняване или друга причина за неприемане на дежурство.
  2. 2.Общ брой постъпили/приети искания в САК за дежурен адвокат – 267 от тях:

-         в работно време - 222, в извън работно време и почивните дни – 45;

-         по ЗЗ и ЗЗД – 74.

  1. 3.Брой откази/неприети искания – 80.

Международен конкурс за пледоария

Печат PDF

Международният адвокатски съюз, партьор на Международния конкурс за пледоарии за правата на човека апелира към всички адвокати...

KonsursKaen

 

 

Почетния плакет на САК за Светозар Светозаров

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съгласно свое решение Софийският адвокатски съвет удостои колегата Светозар Светозаров, член на Контролния съвет, с почетния плакет на САК за приноса му към развитието на Софийскта адвокатура и във връзка с неговата 80 годишнина.

САС

Copyright © sak-sas.bg 2016