Home

Софийска Адвокатска Колегия

Обезпечителните мерки по Административнопроцесуалния кодекс

Печат PDF

Уважаеми колеги,
     
 Софийски адвокатски съвет съвместно с Центъра за обучение на адвокати, ще проведе на 29.05.2018 г. обучение на тема:

 Обезпечителните мерки по Административнопроцесуалния кодекс (Предварително изпълнение и спиране на предварителното изпълнение на административния акт. Представяне на актуалната практика на ВАС)
 Лектор:    Соня Янкулова, съдия във Върховен административен съд
     
 Обучението ще се проведе от 14.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ЦОА, ул. "Калоян" № 8, ет. 4.
 Записването за обучението ще се извършва на тел. 02/980 10 92 или електронната поща на ЦОА Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до изчерпване на местата.
    
Софийски адвокатски съвет

Защита на личните данни и администриране на лични данни. Готовност на адвокатите за прилагане на регламента

Печат PDF

Уважаеми колеги,
     
 На 27.04.2018 г. Софийски адвокатски съвет съвместно с Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж, Франция (UIA - Union Internationale des Avocats) проведе  колоквиум на тема „Защита на личните данни и администриране на лични данни. Готовност на адвокатите за прилагане на регламента”, представляващ част от проекта на Софийски адвокатски съвет и UIA за сътрудничество с цел повишаване квалификацията на софийските адвокати и в частност запознаване с новата уредба на защитата на личните данни, въведена с Общия регламент за защита на данните 2016/679.
 Лектор на колоквиума беше адвокат Маркос Галярдо Месегер (Marcos Gallardo Meseguer) от Барселона, Испания, Заместник-директор по правата на човека и Председател на Комисията по Правата на дигиталната личност на UIA, специалист с голям практически опит в областта на защитата на личните данни.
 Поради големия интерес и актуалността на темата, всички желаещи адвокати могат да чуят запис на лекцията и проведената след това дискусия на следния линк.
 

Софийски адвокатски съвет

Материали по актуалната тема „РЕФОРМАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

 Поради невъзможността всички желаещи адвокати от Софийска адвокатска коегия да присъстват на организирания пролетен семинар в гр. Велинград, проведен в периода 11.05.-13.05.2018 г., и предвид големият интерес към темата за новата уредба за защитата на личните данни, със съгласието на лектора на семинара д-р Невин Фети, предоставяме на разположение на адвокатите от Софийска адвокатска колегия материалите по актуалната тема „РЕФОРМАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ.“.

 В допълнение бихме искали да Ви уведомим, че на сайта на Висшия адвокатски съвет в раздел „Актуално“ е създадена специална секция „GDPR“, в която може да намерите материали и статии по темата, включително актуална информация за предприетите действия от Висшия адвокатски съвет за създаване на проект на Кодекс за поведение по чл. 40 от Регламента, който да улесни и уеднакви прилагането на Регламента в дейността на адвокатите от цялата страна.

 Софийски адвокатски съвет

 Материалите по темата може да видите тук.

Л Е Т Н И С Е М И Н А Р И 2018 г., организирани от Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

31.05.2018 - 03.06.2018 г.,
с. Лозенец, Почивна станция на САК


     31.05.2018 г./четвъртък/– Настаняване и регистрация на участниците

     01.06.2018 г. /петък/
    9.30 ч. - 13.30 ч. – Тема: Договорът за строителство и договори, свързани със строителния процес.         
    Неизпълнение на договора за строителство. Последици при неизпълнение и отговорност на строителя. Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот в процес на строителство - материалноправни аспекти.
    Лектор: съдия Емилия Василева, съдия във Върховен касационен съд;

Продължение...

Пролетен семинар от 11.05.2018 г. до 13.05.2018 г. в гр. Велинград, ARTE SPA & PARK HOTEL

Печат PDF

Уважаеми колеги,

     Софийският адвокатски съвет организира Пролетен семинар от 11.05.2018 г. до 13.05.2018 г. в гр. Велинград, ARTE SPA & PARK HOTEL, на теми:

-          Реформата на европейската правна уредба в областта на защитата на личните данни. Регламент (ЕС) 2016/679 и въздействието му върху адвокатската дейност

-          Измененията в ГПК от 2017 г. Промените в заповедното и изпълнителното производство.

П Р О Г Р А М А

11.05.2018 г. – 13.05.2018 г.

     11.05.2018 г., Петък

     след 14.00 ч. - Настаняване и регистрация на участниците

     12.05.2018 г., Събота

     Тема: РЕФОРМАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ.

Лектор:   д-р Невин Фети, преподавател по Правен режим на класифицираната информация в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация

     9.30 ч. – 11.00 ч. – Част първа: Регламент (ЕС) 2016/679 и реформата в уредбата на защитата на личните данни. Принципи. Права на субектите на данни.

     11.00 ч. – 11.30 ч. – кафе-пауза

     11.30 ч. – 13.00 ч. – Част втора: Задължения на администраторите и обработващите лични данни.

     13.00 ч. – 14.00 ч. – обяд

     14.00 ч. – 15.30 ч. – Част трета: Въздействието на Регламент (ЕС) 2016/679 върху адвокатската дейност.

13.05.2018 г., Неделя

     Тема: ИЗМЕНЕНИЯТА В ГПК ОТ 2017 г. ПРОМЕНИТЕ В ЗАПОВЕДНОТО И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

     Лектор: Валя Гигова, адвокат от Софийска адвокатска колегия,

     10.00 ч. – 11.45 ч. – Част първа - Общ преглед на измененията в ГПК. Цели, преследвани от законодателя. Измененията в уредбата на призоваването, цената на иска и подсъдността. Промени в касационното производство.

     11.45 ч. – 12.15 ч. - кафе-пауза

     12.15 ч. – 14.00 ч. – Част втора – Измененията в заповедното производство. Измененията в изпълнителното производство.

 Семинарът се организира и финансира от Софийски адвокатски съвет, като участниците в него доплащат 150 лв. при настаняване в двойна стая и 190 лв. при настаняване в единична стая. Доплащането на таксата за участие ще се извършва в касата на САК – ул.”Тодор Александров” 137, ет. 2.

     Колегите, които желаят да бъдат придружавани от съпруг или друг придружител, който не е адвокат от САК, се настаняват, като заплащат 190 лв. за себе си и 190 лв. за придружителя.

     На участниците в семинара, освен лекционните курсове, се осигуряват две нощувки със закуски, обяд на 12.05 и две вечери на 11.05 и 12.05.

Участниците в семинара ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация.

Записването за участие ще се извършва след заплащане на таксата до 09.05.2018 г. или до изчерпване на местата при Лъчезар Спасов на тел: 0879/29 22 17 или 02/904 80 20.

     До 09.05.2018 г. участниците могат да изпращат предварителни въпроси към лекторите по темите на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Печат PDF

Месец май, 2018 г.

           Време на провеждане – всеки петък, от 14 до 17 часа.

         Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137 или на телефони 0879 292 217. В случай, че записали се впоследствие нямат възможност да присъстват на семинар, молим да се отпишат на посочените телефони.

Продължение...

LL.M програми с възможности за стипендии

Печат PDF

Софийския адвокатски съвет

информира че:

Юридически факултет Чикаго-Кент към Илинойския технологичен институт обявява LL.M програми с възможности за стипендии за обучение в размер на 100% и 75% за юристи от България.

Подробна информация за програмите можете да получите от представителя за България – адвокат Виолета Дикова (тел. 0888 344180) или на следните адреси:

https://salchicagokent.com/media/attachments/2018/03/27/bulgaria_us-ll.m-scholarship-program_fall-2018-2019.pdf
https://salchicagokent.com/media/attachments/2018/03/27/bulgaria_auncement_bulgarian_20181.pdf

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

AdvokatskiKarti 2018 04 25 1

AdvokatskiKarti 2018 04 25 2

 

Пътуващ семинар: "Брачен договор - специфики и преглед на съдебната практика. Отказ от наследсво. Видове наследяване."

Печат PDF

AK Smolyan 1

 

Продължение...

Обучение за служебни и резервни защитници

Печат PDF

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,
Националното бюро за правна помощ
и
Адвокатски съвет – София

канят служебните адвокати и резервни защитници от Софийската адвокатска колегия на задължителен
семинар на тема:

„Особености на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления“

с лектор: доц. д-р Ралица Илкова

Семинарът е в изпълнение на изискванията на НБПП за продължаващо обучение на служебните адвокати и резервните защитници в рамките на поне 20 академични часа годишно.


Дата и място на провеждане: 28 април 2018 г. (събота) от 10:00 ч. до 17:30 ч.*
гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4
Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Местата са ограничени до запълване капацитета на залите.

За записване: тел. 02/980 10 92, 02/980 24 92, електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като при записване посочете Вашите три имена, личен адвокатски номер и семинара, за който се записвате.

* С кафе-пауза от 11:30 ч. до 11:45 ч. и от 15:30 ч. до 15:45 ч. и обедна почивка от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Програма на Колоквиум, посветен на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679, който се организира от Софийска адвокатска колегия съвместно с Международния адвокатски съюз (UIA)

Печат PDF

    27.04.2018 г. гр. София, хотел Рамада  
    ТЕМА: „Защита на личните данни и администриране на лични данни. Готовност на адвокатите за прилагане на регламента”.

    9.30 ч. – 10.00 ч. – Регистрация на участниците;  

    10.00 ч. – 11.30 ч. – Първа част. Общия регламент за защита на данни 2016/679. Принципи. Права на субектите на данни. Защита на личните данни и задължения на администраторите и обработващите лични данни.  

    11.30 ч. – 12.00 ч. – кафе пауза   

    12.00 ч. – 13.30 ч. – Част втора: Готовност на адвокатите за прилагане на регламента.   

    13.30 ч. – 14.00 ч. – Дискусия  
     ЛЕКТОР: Маркос Галярдо Месегер (Marcos Gallardo Meseguer), адвокат от Барселона, Испания, Заместник-директор по правата на човека и Председател на Комисията по Правата на дигиталната личност на UIA, с богат практически опит в дела, свързани със защитата на данни.  

    Гости, поканени да участват в дискусията:   д-р Невин Фети, преподавател по Правен режим на класифицираната информация в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация и Николай Ангелов, съдия в Административен съд – София град.

16 – ти април: Ден на Конституцията и юриста

Печат PDF

konstitucУважаеми колеги,

Днес е Денят на Конституцията и юриста. За всички нас, които сме обвързали съдбата си с правото, това е специален празник.

Желаем Ви смело посрещане на всяко професионално предизвикателство и удовлетворение от избора на адвокатската професия.

Честит празник!

Софийски адвокатски съвет

Почивки за сезон 2018 г. в Оздравителен дом "Лозенец"

Печат PDF

СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

на основание решение от 03.04.2018 г., уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват базата собственост на САК в ОД”Лозенец” – с. Лозенец, област Бургас през сезон 2018 г. За целта е необходимо да подадат бланка заявление по образец, считано от 16. 04.2018 г. до 18.05. 2018 г. включително. Бланките за заявления могат да се получат в сградата на бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2., ст. 4, в Търговския дом на бул. „Витоша” № 1, ет. 3 или се изтегли от сайта на САК. Попълнените заявления се предават в регистратурата бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2, ст. 4.

Продължение...

ВАЖНО ! ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” За 13 Април, 2018 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,
Поради повишения интерес и актуалността на материята, свързана със защита на личните данни, правим промяна във втората тема от програмата на Адвокатската академия за 13 април, 2018 г. Семинарът ще се проведе по следните теми :

1. Новите положения в областта на защитата на личните данни в светлината на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

2. Изграждане и поддържане на съответствие чрез процеси и технологии.

Лектори:  адв. Валери Кандиларов,
               Даниела Соколова – с  дългогодишен опит в сферата на управление на бизнес процеси, внедряване на ISO стандарти в организации от различни индустрии и консултиране в сферата на защита на личните данни , 

               и Радослав Ризов, Мениджър ключови клиенти в “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС” EАД, с опит в областта на регулацията и технологичните решения за нейното адресиране.

Без великденски бонуси през 2018 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Добрите дела са наша кауза, която се стремим да изпълняваме ежедневно. На големи християнски празници, какъвто е и Воскресение Христово, нашето желание за съпричастност към добротворчеството намира израз и в отказа ни от парични бонуси в полза на дейности, общи за всички адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Вярваме, че това е наш личен принос към започналата в Колегията промяна.

Убедени сме, че чистите мисли и добрите постъпки винаги ще намерят последователи.

Софийски адвокатски съвет

Честито Воскресение Христово!

Печат PDF

Velikden

Приемен ден на Председателя на САК за м. април 2018г

Печат PDF

Уважаеми колеги,


Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. април 2018г. ще бъде на 12.04.2018г./четвъртък/ в часовите интервали от 11 до 13 часа и от  15 до 17 часа.

адв. Ивайло Данов
Председател на САК

Празнично работно време

Печат PDF

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,
    Информираме Ви, че на 05.04.2018г. Софийска адвокатска колегия ще работи до 15.00 часа, а касите находящи се в Търговския дом на бул.”Витоша” №1А, ет.3 и бул.”Тодор Александров” № 137, ет.2, ще работят до 14.30 часа.

                        Софийски адвокатски съвет

Решение на САС във връзка с писмо на Върховен административен съд, Трето отделение

Печат PDF

Уважаеми колеги,

    Във връзка с постъпило писмо от Върховен административен съд /ВАС/, Трето отделение, по адм.д.№ 3494/2017г., с което се обръща внимание на Софийски адвокатски съвет /САС/, че се увеличават случаите на адвокати, вписани в НРПП, които не се явяват по дела по Закона за правната помощ или отказват дела без причина, Ви информираме, че същото беше докладвано и разгледано на заседание на Софийския адвокатски съвет на  03.04.2018г. и същият взе решение, с което възлага на Комисията за прилагане на Закона за правата помощ при САС да извърши проверка на всички конкретно посочени случаи от Върховния административен съд, Трето отделение.  

                             Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

AdvokatskiKarti 2018 04 04 1

AdvokatskiKarti 2018 04 04 2

 

Copyright © sak-sas.bg 2018