Home

Софийска Адвокатска Колегия

Дисциплинарен Съд - изготвени решения по ДД

Печат PDF

Дисциплинарния Съд при Софийска Адвокатска Колегия Ви Съобщава че, решенията по ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА. Наложени са наказания, които подлежат на обжалване в 14 дневен срок от 22.04.2014 г. За повече информация, моля посетете следната страница Обявления на ДС

БИЗНЕСЪТ В ПРАВОТО: менажиране на адвокатската професия и изграждане на отношения с клиентите

Печат PDF

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

           Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на Младите Адвокати” (АМА) (ф.д.23512/1992г.) има удоволствието да Ви покани на организирания от АМА семинар на тема:

БИЗНЕСЪТ В ПРАВОТО:

менажиране на адвокатската професия и изграждане на отношения с клиентите“,

 който ще се проведе на 12 май 2014 г. (понеделник) от 14:00 часа в залата на САС в Търговския дом.

           Участват трима лектори, които ще говорят на следните теми:

          1. адвокат Марио Топчийски, Председател на „Асоциация Адвокати за Промяна“ и член на Висшия адвокатски съвет – „Планиране и управление на адвокатската практика – деонтологични аспекти“;

          2. адвокат Елка Пороминска, член на Софийския адвокатски съвет – проблеми на правната помощ;

          3. адвокат Георги Бакалов, член на Софийския адвокатски съвет – „Ролята на комуникационните умения в практиката на адвоката“;

          4. адвокат Даниела Джабарова – Анагностопулу, доктор по право, член на Софийската и на Атинската адвокатски колегии – „Правен мениджмънт в международната практика“.

           Входът за семинара е безплатен.

 11 април 2014г.                                                          Председател на АМА:

адвокат Любомир   Талев

СЕМИНАРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АДВОКАТИТЕ (UIA)

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Можете да разгледате възможностите за повишаване на Вашата професионална квалификация на световно ниво!

1/ Място и време:       Валенсия, Испания  -  8-10 май 2014г.;
Тема:                         „Възможностите, свързани с възстановяването на пазара на недвижимите имоти”;
Линкове по езици:     http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/les-opportunit%C3%A9s-li%C3%A9es-%C3%A0-la-relance-du-march%C3%A9-immo
                                http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/opportunities-arising-reactivation-real-estate-mar

2/ Място и време:       Истанбул, Турция  -  17-18 май 2014г.;
Тема:                         „Ролята на синдикатите и на комитетите в предприятията в живота търговските дружества”;
Линкове по езици:   http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/le-r%C3%B4le-des-syndicats-et-des-comit%C3%A9s-dentreprise-d
                                 http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/role-trade-unions-and-works-councils-life-corporat

3/ Място и време:       Страсбург, Франция  -  5-6 юни 2014г.;
Тема:                         „Новости в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека в гражданско-правната и в наказателно-правната материя”;
Линкове по езици:    http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/actualit%C3%A9-sur-la-jurisprudence-de-la-cedh-en-mati%C3%A8
                                http://www.uianet.org/en/programme/seminaires/22928

"График на Квалификационните Вторници" за Младши адвокати от САК

Печат PDF

Г   Р   А   Ф   И   К

за

ОБУЧЕНИЯ и СЕМИНАРИ

на

МЛАДШИ АДВОКАТИ

на

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – 2014 г.

           През 2014 г. в изпълнение на разпоредбите на Закона за адвокатурата, на Наредба № 4/09.01.2006г. за обучение и квалификация на адвокатите на Висшия адвокатски съвет и другите, свързани с тази дейност подзаконови актове, Софийска адвокатска колегия уведомява своите членове и адвокатите от страната за организираните от нея

Продължение...

Семинар на тема: ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

Печат PDF

Sauz na YuristiteBG                                                                        logo apis                    

 Pokana 

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

И

АПИС БЪЛГАРИЯ

Ви канят да вземете участие в семинар на тема:

 ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

Съдебна практика по търговски спорове, възникващи при едностранна промяна на условията, залегнали в договора за банков кредит

Продължение...

Ползване на Лозенец сезон 2014

Печат PDF

Ръководството на СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

На основание решение от 01.04.2014 г., уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват базата собственост на САК в ОД”Лозенец” – с. Лозенец, област Бургас през сезон 2014 г., че е необходимо да подадат бланка заявление по образец, считано от 10.04.2014 г. до 15.05. 2014 г. включително. Бланките за заявления могат да се получават в сградата на бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2., ст. 4, в Търговския дом на бул. „Витоша” № 1, ет. 3 или се изтегли от сайта САК. Попълнените заявления се предават в регистратурата бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2, ст. 4. Разглеждане на заявленията от 19 до 23.05.2014 г. Лице за контакт и информация Петко Генчев, тел.0879292215.

Продължение...

Окончателен текст на проекта на ЗИД на ЗА

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изпращам Ви окончателния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата със законодателна техника такъв, какъвто ще бъде внесен в Народното събрание, както и мотивите за внасяне на законопроекта, приети на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 21 март 2014 г.
Надявам се трудът ни да бъде увенчан с успех.

Председател на работната група на ЗИД на ЗА
адв. Ралица Негенцова

icon-wordПредложения на Работната група за изменение и допълннение на Закона за адвокатурата

icon-wordМотиви за внасяне на законопроекта

ОБЯВЛЕНИЕ За продажба на лек автомобил марка „Ягуар”

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет, в изпълнение на Решение от 25.01.2014г. на Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, за продажба на притежавания от колегията служебен лек автомобил марка „Ягуар”, прави следното обявление:

Организира явен търг с устно наддаване, който ще се проведе на 12.05.2014г. от 11.00 часа, в сградата на САК, находяща се в град София, булевард „Тодор Александров” №137, в Заседателната зала на 3-ти етаж.
Начална тръжна цена 45 000 лева.
Задатък за участие – 1 000 лева, вносим по сметка на САК.
Вид на търга - явен търг с устно наддаване.
Огледи могат да се извършват в сградата на САК, находяща се в град София, булевард „Тодор Александров” №137. Евентуални разноски за технически преглед на автомобила са за сметка на канидадат-купувачите.
Разноските по прехвърляне на собствеността са изцяло за сметка на купувача.

Copyright © sak-sas.bg 2014